– Det første spadestik foregik ved et åbent arrangement, hvor mange var mødt frem. Vi hjalp med plantningen, og vi leverede planterne til arrangementet, siger Rasmus Stengel Hansen, skovfoged ved Skovdyrkerne Øerne.

Arrangementet foregik nær Sakskøbing i Guldborgsund Kommune. Her bliver der rejst skov på cirka 15 hektar, mens i alt 10 hektar bliver udlagt som lysåben skov og natur med græsning på Den økologiske Besøgsgårds arealer i Sakskøbing.

Senere på sommeren kommer hele projektet i udbud, og Skovdyrkerne Øerne afgiver bud på opgaven, oplyser Rasmus Stengel Hansen.

Projektet er det første af en række, som skal accelerere klimaindsatsen i Danmark. Klimaskovfonden skal nemlig rejse skov og udtage lavbundsjord over hele landet.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Klimaskovfonden.

I fondens første ansøgningsrunde er der givet tilsagn til 17 kommuner om etablering af 24 nye skove og et stort lavbundsprojekt.

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #82

Læs andre artikler inden for Skovrejsning