Ny støttemulighed: Omlæg din juletræsplantage til klimaskov

Klimaskovfonden åbner nu for at ejere af juletræsplantager kan få støtte til at omlægge dem til varig skov med CO2-effekt.

Læs mere
Skovdyrkerne hjalp i foråret 2023 Kirkbi med at rejse klimaskov i Kjærballe Plantage ved Brande

Markant større tilskud til skovrejsning

Den nye skovrejsningsordning er åbnet. I år er tilskuddene løftet markant for både nål, løv og hegning.

Læs mere

I medvind og modvind gennem 20 ha skovrejsning

Den 31. maj blev årets skovrejsningsarrangement afholdt – denne gang i Lønborg Plantage, hvor marker i tilknytning til den gamle plantage er blevet tilkøbt og omdannet til skov og natur.

Læs mere

Forlænget frist for skovrejsning

Lodsejere får en måned mere til at ansøge om tilskud til privat skovrejsning.

Læs mere

Ny ansøgningsrunde er åben

Årets tilskudsordning til privat skovrejsning er åben. I år er der sket flere ændringer i ordningen.

Læs mere

Årets skovrejsningsmøder er i gang

Nogle gange er det nemmere at tale om tingene. Derfor inviterer vi til skovrejsningsmøder i hele landet i løbet af den næste måned.

Læs mere

Opnå grundbetaling uden tidsbegrænsning til din skovrejsning fra 2008 og frem via Artikel 32.

Undtagelsesbestemmelsen i artikel 32 giver mulighed for at opnå grundbetaling uden tidsbegrænsning til skovrejsningsarealer fra 2008 og frem. Der skal dog handles hurtigt, da igangværende ansøgningsrunde er sidste mulighed for arealer, hvor der er rejst skov i perioden 2008 til 2015.

Læs mere

Nye regler for indberetning af gødningsregnskab og sprøjtejournal

Flere skovejere som ikke tidligere har været omfattet af reglerne for gødningsregnskab og sprøjtejournal, kan fremadrettet være omfattet efter Landbrugsstyrelsen seneste ændringer. Skovejendomme på 10 hektar eller derover er nu forpligtiget til at foretage årlig indberetning af sprøjtejournal og under visse kriterier tillige gødningsregnskab. Samtidig er sanktionerne skærpet i forbindelse med brugen af ulovlige sprøjtemidler.

Læs mere

Skovdyrkerne lancerer www.skovrejsning.dk

Vi har lanceret et dedikeret website til skovrejsning og tilskud til skovrejsning.

Læs mere
Viser 9 af 107