Tekst og foto: Jens Mathiasen

Succesfuld test kan bane vej for mere træbyggeri

Et nyudviklet trædæk har netop bestået en vigtig brandtest. Det kan nu bane vej for mere træ i etagebyggerier.

Nu er en vigtig forhindring for træbyggeri i etageboliger ryddet af vejen – nemligbrandkravene til etagedækket.

Det skete, da første runde i brandprøvningsprojektet ’Wood:UpHigh’ blev afviklet.

Her blev der sat ild til et nyudviklet etagedæk – et ribbedæk med synlige bjælker og biobaseret isolering – og testen gik over forventning.

Dækket bestod en omfattende brandtest, endda med et vist overskud, oplyser Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), som har udført testen.

– Kravet til brandmodstandsevnen var 60 minutter, men først efter omkring 90 minutter var ilden brændt helt igennem gipspladerne, hvorefter CLT-konstruktionen blev fuldt eksponeret.

– Efter 110 minutter blev prøvningen stoppet for at undgå beskadigelse af testudstyr, selvom konstruktionen stadig opfyldte alle testkriterier. Vores foreløbige data indikerer, at der stadig var en vis margin med hensyn til konstruktionens bæreevne, fortæller Gustav Wallgren, Resistance to Fire Engineer, DBI, i en pressemeddelelse.

Vigtigt skridt på vejen

Den vellykkede test er en del af Realdania By Bygs forsøgsbyggeri i træ og i fem etager. Det hedder ’MiniCO2 Etagehus TRÆ’.

Det skal afprøve, hvordan man kan minimere CO2-aftrykket i byggeriet, når træ bruges som primært materiale.

En af udfordringerne ved at bygge i træ i etageboligbyggeri er netop brandkravene til etagedækket. Og det er her, at den nye vellykkede brandtest er et vigtigt skridt på vejen.

Med den succesfulde test er vejen banet for at benytte dækelementer med delvist synlige træbjælker i kombination med biobaseret isolering i etageboligbyggeri, skriver Realdania.

Om forsøgsbyggeriet

●Forsøgsbyggeriet ’MiniCO2 Etagehus TRÆ’ skal bidrage med viden om, hvordan det er muligt at bygge etagebyggeri til bolig med mindst muligt CO2-udledning ved brug af træ.

●Projektet skal udfordre vores brug af træ som materiale og komme med nye løsninger på brug af træ i byggeriet.

●MiniCO2 etagehuset i træ, opføres i Kanalbyen i Fredericia.

WOOD:UPHIGH

●Wood:UpHigh-projektet skal sætte skub i det biobaserede byggeri. Det skal ske ved at frembringe dokumentation for, at sammensatte biobaserede konstruktioner kan bruges bredereog nemmere i etagebyggeri.

●Projektet skal blandt andet udføre 10 fuldskala-brandprøvninger,
der efterfølgende vil være offentligt tilgængelige.

●Målet er, at løsningerne skal kunne anvendes i alle brandklasser i byggerierop til mindst fire etager – og muligvis højere i brandklasse tre og fire.

●Projektet er støttet af Realdania, Grundejernes Investeringsfond og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Skovejere indgår særaftaler om ekstra adgang

Efter den seneste tids debat om udvidet adgang til private skove har Dansk Skovforening spurgt medlemmerne, om de indgår særlige aftaler med forskellige brugergrupper om adgang i skoven. Altså adgang, som går ud over de almindelige adgangsregler.

Her svarer over 30 procent, at de har indgået aftaler om ekstra adgang til skoven. Det viser, atder ikke er brug for en generel udvidelse af adgangen, fremhæverDansk Skovforening.

Foreningen afviser, at det er engod løsning generelt at udvide adgangen til skovene, da den øgede trafik slider på skoven og presser dyrelivet. Det så vi eksempelvis un- der corona-nedlukningen, hvor de mange besøgende flere steder gik ud over ynglende fugle og råvildt, som holdt op med at æde på grund af stress.

Dansk Skovforening opfordrer i stedet til, at brugergrupper medsærlige ønsker til færdsel i skovene, kan indgå lokale særaftaler med skovejerene. Det kan enten være en formel skriftlig aftale eller en mundtlig aftale, hvor skovejere og brugere aftaler reglerne for færdsel i skoven ud over det, der er tilladt efter de almindelige adgangsregler.

Undersøgelsen er foretaget blandt 1212 private og kommunale skovejere.

Pas på brænde og træpiller

Politiet advarer om, at tyve har fået nye interesser, efter at priserne på energi er rendt i vejret. Opfordringen lyder derfor, at både private og erhvervsdrivende bør sikre deres brænde og træpiller – og brændstoftanke.

Samtidig advarer politiet om hælervarer. Man risikerer at blive snydt ved køb uden om etablerede forretninger.

– Når noget stiger voldsomt i værdi, og der er et behov for varen, så bliver den også mere interessant for tyveknægte, påpeger politiinspektør Michael Flem- ming Rasmussen, Midt- og Vestsjællands politi overfor TV2 Øst.

Prisen på træpiller og brænde er steget voldsomt den seneste tid. Ifølge As- sociationen Dansk Biobrændsel, der er brancheforening for importører af biomasse, er der risiko for, at Danmark løber helt tør for træpiller til vinter.

Amerikansk træbygning er nu verdens største

I en årrække har norske Mjöstårnet indtaget førstepladsen. Men det er nu overhalet af den nyindviede Ascent-bygning i Mil- waukee, Wisconsin, USA. Ascent- bygningen er nu verdens højeste træbygning. Den er også udnævnt til ”Verdens højeste træ/beton- hybridbygning” af Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Det skriver træ.dk.

Det 25 etager høje byggeris fundament samt elevator- og trappeskakter består af beton. Resten er lavet af CLT og limtræ.

Bygningens beklædning består stort set udelukkende af glas.

– Byggeriet af Ascent begyndte i august 2020 og stod færdigt præcis to år efter. Takket være byggematerialet blev der skåret tre til fire måneder af byggefasen, fortæller Jason Korb fra Korb Associates Architects, der har designet byggeriet, til internetma- gasinet dezeen.

Han tilføjer, at Ascents træ lagrer CO2 svarende til at fjerne 2.400 biler fra vejene i et helt år.

Stort træbyggeri tager form

Byggetilladelsen for Bygningsstyrelsens kommende kontorknudepunkt i Odense er i hus. Dermed kan et af Danmarks mest moderne kontorbyggerier i træ, WoodHub, begynder at tage form.

Fremover skal grunden ved havnen huse syv statslige institutioner med 1600 medarbejdere. Det bliver et kontorknudepunkt på31.000 kvadratmeter med bærende konstruktioner i træ plus 5.500 kvadratmeter parkeringskælder.

– Det her er for alvor startskuddet til skabelsen af Danmarks største træbyggeri. Det første, vi går i gang med, er at etablere en byggegrube, hvorefter vi graver ud til parkeringskælderen, siger Lars Ørvad Nielsen, sektionsdirektør

i NCC ifølge en meddelelse fra koncernen.

Det er NCC’s funderingsafdeling, Hercules Fundering, som er de første på byggepladsen. Blandt leverandørerne til kontorhuset er blandt andre Taasinge Elementer, som leverer godt 7.000 kvm tagelementer og 8.000 kvm facadeelementer.

Skovskolen uddannerstyrelse i vildskab

Den nye forvaltning af statsskovene indeholder mere urørt skov og etableringen af 15 nye naturnationalparker.

Derfor har Skovskolen for nyligt undervist en stor del af Naturstyrelsens skovarbejdere og arealforvaltere, herunder skovfogeder og biologer. De er blandt andet blevet undervist i skovens økosystem, fået praktisk erfaring med at veteranisere træer og fået vigtig viden om biologisk overvågning og dataindsamling i de urørte skove. Det oplyser skolen i en pressemeddelelse.

– Vi har arbejdet med naturnær skovdrift i mange år, men nu bliver der sat ekstra turbo på vildskaben derude. I de første år vil man stadig kunne møde vores medarbejdere med en motorsav i hånden i de urørte skove.

– Men nu skal motorsaven først og fremmest bruges til at skabe bedre biodiversitet, for eksempel at skabe lysninger i de tætte skove og veteranisere træer, der på den måde hurtigere bliver spændende levesteder for biller, svampe og fugle. Den opgave skal alle klædes ordentligt på til, siger Signe Nepper Larsen, vicedirektør i Naturstyrelsen.

Kurset er afholdt i samarbejde med Skovskolen i regi af EU- projektet LIFE Open Woods, der blandt andet skal understøtte omstillingen fra produktionsskov til en rigere skovnatur med højere biologisk mangfoldighed. Også medarbejdere fra Aage V. Jensens Fonde, Miljøstyrelsen og Amphi Consult deltog i kurset.

Kan træ gøre menneskerhurtigere raske?

På det svenske Skellefteå sygehus er et omfattende forsøg i gang. Formålet er at finde ud af, om træ har så gavnlig en virkning på os mennesker, at vi ligefrem bliver hurtigere raske, hvis vi dufter, ser på og opholder os i det?

På det svenske sygehus har forskerteamet – der består af eksperter i medicin, indeklima og mikrober samt arkitekter, designere og producenter af træprodukter – indrettet en stue udstyret med træbeklædning og møbler i massivt fyrretræ.

– Vi måler trivsel, såsom oplevet angst, smerte og træthed, hos de patienter, der opholder sig blandt træmaterialer og sammenligner det med patienterne på traditionelle stuer, fortæller Bror Sundqvist, leder af træteknologi ved Institut for Ingeniørvidenskab og Matema- tik til Skogsindustrierna ifølge træ.dk.

Tidligere undersøgelser har vist, at stressniveauet falder, og at koncentrationen og indlæringsevnen øges, når man opholder sigi nærheden af træ. Pilotprojektet på Skellefteå sygehus startede i 2021, efter at en norsk undersøgelse på Trondheim hospital viste, at patienter, der opholder sig blandt træmaterialer, ikke kun havde det bedre, men muligvis også kom sig hurtigere.

– Resultaterne fra den norske undersøgelse vakte vores nysgerrighed, og vi ønskede derfor at gå et skridt videre for at undersøge sammenhængen mellem træ og sygdomsbedring, siger Bror Sundqvist.

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #84

Læs andre artikler inden for Skovpolitik