Træer i lange rækker sætter skub i markernes biodiversitet

Den økologiske landmand Bjarne Larsen har plantet lange rækker af træer på sine økologiske marker. Erfaringerne med skovlandbrug er gode. Træerne forbedrer både biodiversitet og markafgrøderne.

Læs mere

Familier driver plantage med brug af frivillig arbejdskraft

Efterkommerne af to erhvervsfolk driver og ejer 265 hektar plantage i Vestjylland. En betydelig del af driften klares med ejernes frivillige arbejdskraft. Alle de 120 anpartshavere er i familie med grundlæggerne.

Læs mere

Husbygger efterlyser lange lige rækker af træer

Tømrer, blogger og husbygger Dennis Hyllested Nielsen efterlyser langt mere produktionsskov i Danmark. Træ er et genialt materiale – og vi skal producere det lokalt. Vi har akut behov for skovens lokale klimavenlige byggematerialer, mener han.

Læs mere

Varmemesteren værdsætter skovejernes grønne brændsel

Varmemester Flemming Joel Skjødt glæder sig over samarbejdet med Skovdyrkerne. Sikre leverancer af skovflis er altafgørende, når Ry Varmeværk producerer billig fjernvarme til byens borgere.

Læs mere

Nye arter på invasivlisten

Antallet af arter på EU ́s liste over invasive arter er udvidet fra 66 til 88. To af arterne forekommer i naturen i Danmark. Det er træmorder og syren-pileurt.

Læs mere

Kort nyt fra Skovdyrkeren #84

Bygningen Ascent i USA

Læs mere

Styrelse vil sikre kortere sagsbehandlingstid

Landbrugsstyrelsen ændrer praksis for at sikre hurtigere afgørelser i sager om tilskud til skovrejsning.

Læs mere