Af Casper Pleidrup og Jens Mathiasen, Skovdyrkerne

Den seneste tid har flere tusinde ejere af mindre landbrugsejendomme og skovejendomme modtaget et brev fra Vurderingsstyrelsen i deres e-Boks. I brevet informerer styrelsen, som hører under SKAT, om ny-kategorisering af ejendommen. Brevet kan indeholde en ubehagelig overraskelse. Skovejere under 15 hektar risikerer nemlig at ryge i kategorien Ejerbolig. Sker det, risikerer man et gevaldigt skattesmæk, fordi ejendommen så ikke længere beskattes med reduceret grundskyldspromille, som også gælder for landbrugsjord.I første omgang blev der kun givet en svarfrist på 15 dage til at gøre opmærksom på, at man mente, at ejendommen er fejlkategoriseret. Heldigvis kan du stadig nå at påklage afgørelsen, hvis du mener du er endt i en forkert kategori. Senere på året udsender styrelsen deres nye kategorisering, som kan påklages indenfor seks uger.

En forløber for nye ejendomsvurderinger

Det hele handler om den såkaldte ’fremskudte omkategorisering’, som SKAT har sat i værk i dette forår. Det er en del af de nye ejendomsvurderinger. Omfattet er de ejendomme, som Vurderingsstyrelsen vurderer, skal skifte kategori. Ejendomme, som umiddelbart ikke vurderes til at skulle skifte kategori, må afvente selve ejendomsvurderingen, som først kommer i løbet af 2025.

Er der produktionspotentiale?

Vurderingsstyrelsen har udsendt et såkaldte styresignal, som guide til de nye kategoriseringer. Det indeholder dog en del vage formuleringer. Men det står klart, at der i styrelsens afgørelse vil blive lagt vægt på den faktiske anvendelse af ejendommen – og om den har et ”produktionspotentiale”. Det er således ikke afgørende, om der er skovet træ eller høstet klippegrønt de senere år. Men ejendommen må ikke have karakter af at være ren beboelse, hvis den skal kategoriseres som skovbrug.

SKAT’s ejendomskategorier

Der er fire ejendomskategorier, som er bestemmende for skattegrundlaget. Den første er kategorien Ejerbolig. Her betales ejendomsværdiskat og grundskyld af grundværdien. Grundskyldspromillen afhænger af, hvilken kommune du er bosat i. Ved kategorien Skovbrug betales en reduceret grundskyldspromille afhængig af den kommune, du er bosat i. Hvis der er beboelse på ejendommen, betales der oveni grundskylden også ejendomsværdiskat.

Sådan er den forventede tidsplan
Efter påske 2023:SKAT har udsendt partshøring til ejere, som man mener skal skifte kategori.
Maj-juni 2023:Vurderingsstyrelsen fremsender deres nye kategorisering, som kan påklages indenfor seks uger. Det er også her, du skal vurdere, om du vil gøre brug af overgangsordningen.
November 2023:Vurderingsstyrelsen fremsender den endelige afgørelse, som ikke kan påklages.
I løbet af 2025:Ejendomme modtager nye ejendomsvurderinger, som kan påklages. Ejere, der ikke er omfattet af en omkategorisering nu, vil i 2025 have mulighed for at påklage kategoriseringen.
I løbet af 2026:Ejendomme modtager den endelige ejendomsvurdering, og først her kendes de endelige skatteforhold.
bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #88

Læs andre artikler inden for For Skovejeren