Medlemmet og Skovdyrkerforeningens rolle

Ved siden af rådgivning om skovdrift, er salg af råtræ den ydelse som skovdyrkerne har tilbudt til medlemmerne i længst tid. Med en samlet omsætning på 485.000 m3 træ til ca. 180 mio. kr., er salget af råtræ idag en af hjørnestenene i foreningerne – og for mange medlemmer er det måske en af de væsentligste grunde til at være medlem.

Læs mere

Ribe – præsentation af et savværk

”Ribe” er kendt af alle danske skovfolk. Det er det daglige kaldenavn for Dansk Træemballage (DTE), som har produktionsanlæg fem forskellige steder i landet. Der er savværket i Ribe (deraf kaldenavnet), og så er der palleproduktionsanlæg i hhv. Flauenskjold, Brande, Hvidovre og Hostrup.

Læs mere

Flis – det vigtigste produkt i skoven

Som man vil kunne læse om senere i dette blad, så anvendes en stor del at den globale træproduktion til energiformål. I de senere år er der sket en markant udvidelse i takt med den industrielle udbygning af biomassebaserede varmeværker.

Læs mere

Hvad bliver dit træ brugt til?

Træ er et fantastisk produkt – det kan anvendes til rigtig mange ting. Træet er opbygget på samme måde som alle andre planter, det er bare mere holdbart og opnår større dimensioner.

Læs mere

Skovene og klimaet

Ingen er forhåbentlig i tvivl om, at skovene har en afgørende betydning for det globale såvel som vores lokale klima. Udtryk som `verdens grønne lunger´ henviser til den produktion af ilt baseret på bl.a. optag af CO2 fra atmosfæren, som skovene leverer.

Læs mere

Hvornår skal træet skoves? Og hvordan aflægges det?

Et spørgsmål der ofte stilles i forbindelse med skovninger er: Hvornår er det økonomisk optimale tidspunkt at skove på?

Læs mere