Skovbrugets brancheorganisation Dansk Skovforening savner konkrete løsningsforslag til at få lodsejere til at rejse mere skov.

Udmeldingen kommer på baggrund af en række faglige notater, som foreningen har modtaget i høring. Notaterne er udarbejdet af myndighederne som led i en analyse af barrierer og motivation for skovrejsning i Danmark. De er resultatet af den skovplan, der blev afsat 10 millioner kroner til på finansloven 2022.

– I vores høringssvar svarede vi, at vi savner en opsummerende analyse af barriererne baseret på de enkelte analyser. Vi savner konkrete forslag til, hvad der kan motivere jordejere til at rejse skov, siger erhvervspolitisk chef i Dansk Skovforening, Tanja Blindbæk Olsen.

Skovejere efterlyser mere frihed

Dansk Skovforening har valgt at igangsætte en undersøgelse af egne medlemmers oplevelse af barrierer og motivation for fremtidig skovrejsning. De foreløbige resultater peger blandt andet på, at produktion af træ, øget herlighedsværdi og fremme af natur- og biodiversitet ser ud til at være de tre væsentlige grunde til, at skovejerne ønsker at rejse ny skov. Større frihed i de offentlige tilskudsordninger er den vigtigste motivationsfaktor, hvis man skal få flere skovejere til at rejse yderligere skov, skriver Dansk Skovforening. De foreløbige pointer er sendt til Miljøministeriet. Regeringens mål er, at der skal rejses 250.000 hektar mere skov i Danmark.

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #91

Læs andre artikler inden for Forretningsområder