Ny støttemulighed: Omlæg din juletræsplantage til klimaskov

Klimaskovfonden åbner nu for at ejere af juletræsplantager kan få støtte til at omlægge dem til varig skov med CO2-effekt.

Læs mere
Skovdyrkerne hjalp i foråret 2023 Kirkbi med at rejse klimaskov i Kjærballe Plantage ved Brande

Markant større tilskud til skovrejsning

Den nye skovrejsningsordning er åbnet. I år er tilskuddene løftet markant for både nål, løv og hegning.

Læs mere

Opfølgende sprøjtekursus

08.02.2024 i Vejle

Læs mere

Efterspørgslen på certificeret træ fortsætter

Skal du have PEFC- og eller FSC-certificeret din ejendom? Skovdyrkerne er klar til fem år mere som paraplyholder efter endnu en fornyelse af PEFC-certifikatet

Læs mere
Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Stormen ”Pia” passerede med få skader i skovene

Stormen der passerede landet natten til i dag d. 22/12 lod skoven slippe uden voldsomme skader langt de fleste steder, så julefreden kan sænke sig til weekenden.   De foreløbige meldinger fra skovejere og skovfogeder rundt i landet giver et klart billede af at skovene kun har oplevet begrænsede stormfald. Det er de klassiske billeder […]

Læs mere

Pyntegrønt sæson 2023

I den netop overståede sæson oplevede vi en stærk efterspørgsel efter nobilis pyntegrønt. Der blev opnået mindre prisstigninger på de fleste produkter.

Læs mere

Indkøbstur i Irland

Vores juletræsansvarlige Emil F. Poulsen har været på tur for Green Product.

Læs mere

I medvind og modvind gennem 20 ha skovrejsning

Den 31. maj blev årets skovrejsningsarrangement afholdt – denne gang i Lønborg Plantage, hvor marker i tilknytning til den gamle plantage er blevet tilkøbt og omdannet til skov og natur.

Læs mere

Temaaften ved Skovdyrkerne Midt – Naturpleje for vildtet

Skovdyrkerne Midt afholdt i går aftes medlemsarrangement på Lille Ulvedal. Ejeren Einar Holmberg, Skytte Hans Brix og Skovfoged Simon Fabricius fremviste sammen ejendommen og de igangværende tiltag til gavn for vildtet og jagten.

Læs mere
Viser 9 af 937