Man kan nu følge byggeriet af Danmarks højeste træhus på YouTube. Bag YouTube-kanalen står arkitekt Anders Lendager, der har tegnet bygningen, og tegneren Anders Morgenthaler, der brænder for bæredygtighed.

– Vi vil gerne tage os tid til at fortælle, diskutere og reflektere over de projekter, vi arbejder på, skriver Anders Lendager ifølge Dagens Byggeri. Han arbejder sammen med Anders Morgenthaler, der er tegner, forfatter, filminstruktør og monopol-deltager, men også ivrig debattør og fortaler for en mere bæredygtig verden med sænket CO2-udledning og større biodiversitet. Hver 14. dag vil de tage seerne af deres nye YouTube-kanal ’Reconstructing The World’ med på byggepladsen i Aarhus. Her opfører PFA det 14.850 kvadratmeter store højhus Træ. Huset har bærende konstruktioner, gulve, lofter og facade af træ, oplyser Dagens Byggeri. Huset er opført af genbrugstræ og andre bæredygtige materialer samt et minimum af genanvendt beton. Huset bliver 80 meter højt.

Se første afsnit af Reconstructing The World via linket:

https://youtu.be/p41ZjBIkhDs

Skovgæster i private skove har kun adgang til veje og stier. Det gælder også i svampesæsonen.

Adgangsregler gælder også i svampesæsonen

I private skove skal skovgæster holde sig til veje og stier

– det gælder også i svampesæsonen. Man må derfor kun indsamle svampe, som man kan nå derfra – medmindre andet er aftalt med skovejeren. Man må ikke indsamle svampe til erhvervsmæssig brug. Kun indsamling i begrænset omfang og til privat brug er tilladt. Reglerne for svampeplukning er beskrevet i naturbeskyttelsesloven samt i den tilhørende bekendtgørelse og vejledning.

Det skriver Dansk Skovforening. Hvis du som skovejer oplever skovgæster, der overtræder reglerne om svampeplukning, kan du starte med at forklare adgangsreglerne. Ønsker du at melde plukningen til politiet, må du bede de pågældende personer om navn og adresse. Uautoriseret plukning kan for eksempel være færdsel uden for vej og sti eller erhvervsmæssig plukning.

Husk de lokale jagtider

Med efteråret følger også jagt på det store hjortevildt.

– Jagttiderne for kronvildt og dåvildt kan være svære at navigere i, fordi der er mange lokale jagttider, og de varierer fra område til område. Derfor er man nødt til at sætte sig grundigt ind i, hvordan reglerne er netop der, hvor man går på jagt, siger forstkandidat Anders Larsen, Miljøstyrelsen. Nogle steder i landet må man for eksempel gå på jagt efter kronhjort større end spidshjort fra 1. september, mens man andre steder for eksempel skal vente til 16. oktober. Tilsvarende varierer jagttiderne for dåvildt landet over.

– Som jæger bør du gå ind på Miljøstyrelsens hjemmeside og nærstudere de kort, hvor man kan se den nøjagtige afgrænsning af de mange områder med lokale jagttider, landet er inddelt i, og finde de tilhørende jagttider for kronog dåvildt ved at klikke på kortet, der hvor man skal på jagt, forklarer Anders Larsen. Han understreger desuden, at jægerne også skal sætte sig grundigt ind i, hvor man har lov til at gå på såkaldt dæmrings- og skumringsjagt, og hvor det ikke er lovligt.

Jyske ulvehegn er kommet på finansloven

Uanset hvor i Jylland man bor, bliver det nu muligt at søge om tilskud til ulvesikring af hegn, som mindsker risikoen for ulveangreb på husdyr. Det er en konsekvens af regeringens forslag til ny finanslov, hvor der afsættes flere midler til forvaltning af ulv. Det skriver Miljøstyrelsen. Ifølge forslaget afsættes der i alt 20,2 millioner kroner til uveforvaltningen fordelt med 4,5 millioner kroner i 2024, 4,9 millioner kroner i 2025 og 5,4 millioner kroner i henholdsvis 2026 og 2027. Med den nye bevilling bliver det fra 2024 muligt for husdyrholdere i hele Jylland at søge om tilskud til ulvesikring af hegn. Hidtil har det kun været en mulighed i to afgrænsede områder i henholdsvis Midt- og Vestjylland.

Minister medny kampagne

Sammen med Naturstyrelsen lancerer miljøminister Magnus Heunicke informationskampagnen ’Plads til alle arter, også dig’ i 37 statsskove rundt om i landet.

Her kan borgerne se en rødmalet træstamme med en QR-kode, der viser ind på sitet www. vilderenatur.dk, som forklarer forandringerne i statsskovene.

For nyligt deltog ministeren selv i anlægsarbejdet i Farumskovene ved Ganløse Ore. Han var blandt andet med til at sprænge kronen af et egetræ for at simulere et lynnedslag eller storme.

– Jeg kan godt forstå, at det kan se voldsomt ud, når vi laver de her forandringer. Men det er nødvendigt, at vi skaber nye levesteder, for Danmarks truede arter kan ikke vente på, at det sker af sig selv om 100-200 år, siger Magnus Heunicke, som opfordrer alle interesserede til at komme udi statens skove for selv at opleve forandringerne, mens de sker.

Naturstyrelsen forvalter over 200.000 hektaraf statens naturarealer og står for det praktiske arbejde med at hjælpe den vildere natur godt på vej. Styrelsen forbereder lige nu den næste store del urørt skov og op mod 50 forvaltningsplaner, som bliver sendt i offentlig høring inden årsskiftet.

Regnskove risikereroverophedning

Nye målinger foretaget på den internationale rumstation ISS viser, at træernes blade i regnskovene er overophedet. De nærmer sig en temperatur, hvor de ikke længere kan lave fotosyntese. Når det sker, dør de. Det skriver mediet Livescience ifølge videnskab.dk.

Hvis regnskovene kollapser, er det en katastrofe for Jordens klimasystemer og biodiversitet, advarer forskere i studiet, der er udgivet i Nature.

Forskere fundet frem til, at en lille, men voksende procentdel af træerne har nået deres maksimum-temperatur. 0.01 procent af træerer allerede så overophedede, og da den globale opvarmning vil få temperaturen til at stige yderligere, kan det potentielt udløse en massedød i verdens regnskove.

Forskerne er dog stadig optimistiske, fordivi stadig har tid til at nedsætte vores CO2-udledninger. Hvis vi handler nu, kan vi undgå det såkaldte ‘tipping point’ for vores regnskove, lyder vurderingen.

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #91

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning