Dendrologisk Forenings Træregister indeholder ikke kun tykke, høje, sjældne eller gamle træer, men også træer, som har eller har haft kulturel betydning. Klopstocks Eg er sådan et træ. Træet står på en skråning i nordkanten af Lyngby Åmose i Virum, der er et lavt område med Mølleåen som sydgrænse. Kronen er lavt ansat, fyldig, nogenlunde symmetrisk og med meget kraftige grene. De er derfor holdt sammen eller
oppe ved hjælp af wirer. Man må lide for skønheden. På fotos fra 1900-1910 står egen ret frit, mens der i 2011 var en selvsået rødelbevoksning omkring den.


Navngivet efter digter

Træet har fået sit navn efter den tyske digter Frederich Gottlieb Klopstock (1724-1803), der opholdt sig i Danmark i perioden 1751-1771. Han var inviteret af Frederik V. Klopstock boede om sommeren
på Lyngby Hovedgade og har ofte vandret i Åmosen. Klopstock var digter af den følsomme type. For at erindre ham, er der etableret et Klopstock-selskab, der årligt om foråret mødes under træet, og hvor der oplæses fra hans og Goethes værker. Klopstocks værker har været en sand lidelse for elever til tysk-eksamen. Han skrev ikke just letforståelige tekster.


Mødested for fine damer

Klopstocks Eg har om sommeren været mødestedet for byens finere damer, der her kunne sladre lidt om de ikke-tilstedeværende, sådan som mennesker jo til alle tider har haft for vane. Klopstocks Eg blev fredet i 1956 på initiativ af Danmarks Naturfredning. Egen angives at være 800 år gammel. Det er nok noget i overkanten, for træet har stået frit og har derfor kunnet udfolde sig med en stor krone og dermed have
haft en pæn årlig tykkelsesvækst.


Sådan finder du træet

Træet er bestemt et besøg værd. Nemmeste adgang er fra Sorgenfri station og videre til Sorgenfri kirke, hvorfra Prinsessestien går ned til og langs Åmosen. Egen står 800 meter mod vest ad Prinsessestien. En alternativ adgang er stien, der går fra Biskop Monrads Vej. Åmosens nordlige matrikelskel følger stien, men slår en nydelig bue nord om træet, så træet står lige akkurat i Lyngby-Tårbæk kommune.
Træet står midt i stiens forløb og er derfor synlig fra lang afstand.


Kilder:
● Træregisteret: www.dendron.dk/dtr
● Klopstocks Eg: http://www.dendron.dk/dtr/detaljer.asp?Individual_id=90
● http://www.dendron.dk/dtr/detaljer.asp?Individual_id=1027
● https://www.annevibekerejser.dk/destinationer/europa/danmark/paacykeltur-
gennem-den-smukke-moelleaadalen-paa-sjaelland
● Helge Qvistorff, Berømte danske træer. 66 træer og
deres historie, DR’s forlag, 1995. Side 21.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #92