Vi skal ud over rampen med de gode historier. Vi skal blive meget bedre til at fortælle om, hvorfor vi som skovejere fælder, planter og dyrker skovene aktivt. Sådan lyder det fra Ulrikke Brandt Nordqvist,  bestyrelsesmedlem  hos Skovdyrkerne Midt.

Hun mener, at den gode kommunikation er en vigtig forudsætning for at opnå politikerne og danskernes accept. I landbruget taler man om at skabe ’license to produce’. Faktisk handler det om det samme i skovbruget. Politikere og befolkning skal kunne se det fornuftige i, at vi dyrker skovene. Det er hele forudsætningen for, at vi også i fremtiden kan bevare vores frihed til at dyrke skovene, siger Ulrikke Brandt Nordqvist.

Skovpolitik og bestyrelsesarbejde

Ulrikke Brandt Nordqvist er selv engageret i skovpolitiske spørgsmål. Det er hun igennem Skovdyrkerne Midt, hvor hun har siddet i bestyrelsen i de seneste to år. Hun er med længder den yngste i bestyrelsen – og hun så gerne, at flere yng-re skovejere ville engagere sig og give bestyrelsesarbejdet en chance.

Jeg holder meget af arbejdet i bestyrelsen – og jeg får god erfaring ved at arbejde i en professionel bestyrelse. Min far var også med i bestyrelsen i skovdyrkerforeningen, så på den måde har det været naturligt for mig at gå i den retning, siger hun.

Hun ser det som en styrke, at bestyrelsen er sammensat af personer med forskellig baggrund og erfaring. Det er sundt med aldersspredning i bestyrelserne. Som yngre kvinde har jeg andre ideer, og jeg ser anderledes på tingene end mændene. Til gengæld kommer de med langt mere erfaring end mig, siger hun.

– Politikere og befolkning skal kunne se det fornuftige i, at vi dyrker skovene. Det er hele forudsætningen for, at vi også i fremtiden kan bevare vores frihed til at dyrke skovene.

Mange indgange til skoven

Ulrikke Brandt Nordqvist ser en stor opgave for skovdyrkerforeningerne i takt med, at nye skovejere har vidt forskellige indgange til det at eje skov.

Tidligere var skoven ofte noget, som fulgte med landbruget. Sådan er det ikke mere. Mange nye og yngre skovejere kom- mer fra byen, og mange er erhvervsfolk. De har ikke nødvendigvis de samme øn- sker om, at skoven skal producere råtræ.

Vi skal derfor undgå at stirre os blinde på råtræ som det eneste rigtige. Vi skal også kunne rådgive på højt niveau om biodiversitet, naturpleje og etablering af gode forhold for vildtet. Ellers risikerer vi at blive irrelevante for en stor del af fremtidens skovejere, lyder det.

Ulrikke Brandt Nordqvist er netop valgt til endnu en toårig periode i Skovdyrkerne Midts bestyrelse.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #92