Viklere kan udrette stor skade i nobilis – og de optræder med cykliske mellemrum på seks til otte år. Sidste gang, der var betydelige angreb af skadevolderen var i 2017.

I år er der tegn på, at de er i bevoksningerne, og der er risiko for en af de cykliske opblomstringer af viklere.

Angrebene vil blive tydeligere, når det bliver lunere i vejret i løbet af maj måned.

Angriber ædelgran

Man kan få en indikation af viklerens tilstedeværelse i det voksne stadie ved at ryste mindre træer.

Det vil få viklerne til at lette fra træet i flaksende møllignende bevægelser. Især på træer langs spor, hvor solindstrålingen er større, sker der en større opformering. De skyggefulde dele af kulturen er mindre udsatte.

Viklerne angriber nordmannsgran, nobilis og andre ædelgran- arter. I praksis når de dog sjældent at finde fodfæste i nordmannsgran på grund af lusebekæmpelsen.

Visne nåle

Viklerens larver lever inde i nålene, som spindes sammen i karakteristiske bundter eller reder á tre til fire nåle. Angrebne nåle visner og bliver brune, men de falder ikke altid af træet, da angrebne nåle kan være bundet sammen med en frisk nål.

I voldsomme tilfælde kan viklerangreb gøre juletræer og pyntegrønt usælgeligt som følge af stort nåletab.

Viklere kan bekæmpes med sprøjtning efter konstateret angreb ofte fra midt til slut maj.

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #95