Der er kamp om pladsen i det danske landskab.

Pladsmanglen kan ende med, at der bliver åbnet op for at rejse vindmøller i de danske skove.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard mener, at vi skal se på, om vi kan få mere ud af de samme arealer.

– At få kigget på om det samme areal kan gøre ikke bare én god ting, men flere, det er supervigtigt. For der bliver pres på arealet, siger han ifølge det digitale nyhedsmedie Klimamonitor.

Ministerens udmelding kommer i forlængelse, at regeringens energikrisestab Nekst har leveret en række anbefalinger til at sætte skub i udbygningen af vedvarende energi.

En af anbefalingerne er netop, at der skal kunne opstilles vindmøller, når der rejses nye skove, hvor klimaeffekt eller produktion er hovedformålet.

Derudover anbefaler Nekst, at der kan rejses vindmøller i skov med lav biodiversi- tet. Arbejdsgruppen peger også på, at der kan være behov for at udpege arealer til erstatningsnatur, hvis der rejses vindmøl- ler i naturområder.

Skal ske frivilligt

Fra skovbrugets brancheforening Dansk Skovforening bliver forslaget positivt modtaget.

– Vi har længe opfordret til at justere lovgivningen, så det bliver muligt at kombinere vindmøller og skov på frivillig basis. Derfor er det positivt, at anbefalingerne fra Nekst flugter med vores holdning, siger direktør i Dansk Skovforening Anders Frandsen i et indlæg.

Dansk Skovforening er med i ”Alliancen Vedvarende Energi – sammen om grøn strøm på land”, hvor en række erhvervsaktører i fællesskab opfordrer til at øge tempoet i den grønne omstilling.

– Det er en velkendt sag, at udbygningen af vedvarende energi på land går langsomt, hvilket blandt andet skyldes, at der er planer for langt over 140 procent af Danmarks areal. Derfor bliver vi nødt til at se på oplagte multifunktionelle kombinationer som for eksempel skov og vindmøller, hvis vi vil i mål med den grønne omstilling, lyder det fra direktøren.

Energibranchen er positiv

Også hos Green Power Denmark, der repræsenterer energibranchen, bliver for- slaget vel modtaget.

– Det handler om at bruge arealerne til flere formål, men også om at tage bestik af, hvad man gør i vores nabolande – for eksempel Tyskland og Sverige.

– Det kræver, at vindmøllerne er tilpasset arealet. I skovene skal vindmøllens tårn for eksempel være højere, men det kan sagtens lade sig gøre, siger Camilla Holbech til Klimamonitor. Hun er afdelingschef for vedvarende energi og internationalt samarbejde hos Green Power Denmark.

Camilla Holbech mener, at man passende kunne lave forsøg med det i forbindelse med de nye energiparker, som regeringen fremsætter lovforslag om.

Fakta

  •  Nekst er en national energikrisestab, der er nedsat af SVM-regeringen.
  • Nekst skal sikre hurtigere handling på akutte grønne udfordringer.
  • Ifølge Klima-, Energi og Forsyningsministeriet er Nekst en ny arbejdsmetode, hvor relevante aktører er blevet inviteret til at komme med anbefalinger til politiske tiltag, der skal øge tempoet i den grønne omstilling.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #95

Læs andre artikler inden for Skovpolitik