Takket være skoven.
Det er overskriften for den ambitiøse kampagne for dansk skovbrug, som Skovdyrkerne i samarbejde med Hedeselskabet, Dansk Skovforening og Træ- og Møbelindustrien står bag.

Kampagnen afvikles i regi af det fælles initiativ Partnerskab for Dansk Skovbrug. Der er nemlig takket være skoven, at vi kan finde løsninger på flere af tidens store udfordringer. Det er netop det, partnerne ønsker at gøre klart for den danske befolkning.

Bekymrende få er klar over, hvad skovene betyder for eksempelvis løsning på klimakrisen, for mulighederne for biodiversitet, for beskyttelse af grundvand og for forbedring af vandmiljøet. Og alt for mange mener, at det danske skovareal er faldende på grund af overudnyttelse. Mange mener også, at det er forkert at fælde træer.

Skarpt skåret

Kampagnen er primært båret af visuelle effekter. Derfor er forklaringer og detaljer skåret hårdt til.

Som fagfolk kan det være svært at acceptere, at budskaber om skovbrug og træproduktion skal skæres meget hårdt til for at nå ud til alle. Vi vil jo gerne have alle nuancerne med som værn mod misforståelser.

Men vi har været nødt til at acceptere, at så meget plads er der ikke til rådighed i en oplysningskampagne, hvor billeder og visuelle effekter er bærende.

Heldigvis har vi en stor fordel i skovbruget, fordi billeder af skov, natur og træprodukter appellerer til de fleste.

Kampagnefilm og annoncer

Kampagnens vigtigste virkemidler er film og annoncer.

Der er produceret en cirka 50 sekunder stramt klippet film. Filmen fortæller om alle de goder, skoven tilbyder.

Derudover er der udarbejdet en række annoncer, der med et fikst visuelt greb kobler skoven og de enkelte goder sammen.

Både film og annoncer understøtter budskabet: ’Takket være skoven’.

Første bølge i uge 17

Kampagnen er skudt i gang i uge 17. Er du avislæser, vil du sikkert glæde dig over at møde annoncerne i landsdækkende dag- blade.

Kampagnens annoncer blev bragt i Jyllands-Posten og Børsen (23/4), Politiken (24/4) og Berlingske 25/4.

Filmen fik ’premiere’ samtidig, og den er offentliggjort på kampagnens hjemme- side – www.takketværeskoven.dk. Filmen vil også blive distribueret ud på de socia- le medier – herunder også de fire partne- res egne kanaler.

Samtidig vil der blive annonceret på andre hjemmesider, og klik her sender brugeren ind på den fælles kampagneside.

En del af Naturmødet

Lanceringen af skovkampagnen sker kort tid før Naturmødet 2024. Mødet afholdes 23., 24. og 25. maj i Hirtshals.

Det er derfor oplagt, at kampagnen bliver omdrejningspunktet på den stand, som Partnerskabet for Dansk Skovbrug er ved at forberede.

Foruden at formidle kampagnens budskaber vil der på standen blive arrangeret debatter og aktiviteter om alt det, som skovene leverer.

Det er andet år i træk, at Skovdyrkerne er til stede på Naturmødet.

Tak til alle bidragsyderne

Der er til dato givet tilsagn om cirka fem millioner kroner. De fire partnere har bidraget med fire millioner kroner.

Alle bidragsydere vil blive nævnt på kampagnens webside – medmindre man har ønsket anonymitet.

Vi er meget taknemmelige for opbakningen, og siger en stor tak til alle. Også en stor tak til de medlemmer af Skovdyrkerne, der har støtte kampagnen både med store og små beløb.

Partnerskabet har foreløbig planlagt kampagneindsatser for 80 procent af det samlede tilsagnsbeløb.

Det svarer til to store fremstød henholdsvis i foråret og igen ef- ter sommerferien. Imellem disse kører den løbende annoncering med flere højdepunkter.

Vi opfordrer alle medlemmer til at medvirke til at sprede budskabet – for eksempel ved deling på sociale medier og ved omtale til familie, venner og bekendte.

Man kan fortsat bidrage til kampagnen. Vi har derfor opdateret kampagnefolderen, som vedlægges dette nummer.

Vi ønsker alle en god kampagne.

Læs mere på hjemmesiden www.takketvaereskoven.dk

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #95

Læs andre artikler inden for Forside