I dag forbigår man næsten alle de skovprodukter, som ikke er tømmer, når man opgør værdierne af skov i de officielle handelsstatistikker.

Det gælder i Danmark, i EU og på globalt plan. Også selvom disse naturprodukter udgør en stor del af økonomierne i mange lande.

Det kan være alt fra medicinplanter og spiselige insekter over nødder, bær og urter til materialer som latex og bambus. Det er produkter, som ofte ender på butikshylder herhjemme og i andre EU-lande, oplyser professor og økonom Carsten Smith-Hall fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU.

– Estimater viser, at omkring 30.000 forskellige naturprodukter bliver handlet internationalt, men uden at have en varekode. Vi taler om varer for enorme summer, som ikke er dokumenteret i officielle statistikker og dermed er usynlige, siger han.

Carsten Smith-Hall og James Chamberlain fra U.S. Department of Agriculture har skrevet en kommentar i tidsskriftet Forest Policy and Economics, hvor de netop argumenterer for det store potentiale, som vi i dag forpasser.

Store konsekvenser

Konsekvensen af, at produkter som disse ikke optræder i de officielle opgørelser er, at de i vigtige sammenhænge bliver igno- reret, lyder det fra professoren:

– Produkterne bliver ikke prioriteret, når der tildeles midler til udvikling af industrier og ny teknologi. Dermed går mange lande glip af de kolossale pengesummer, der ligger i at udføre forarbejdningen i det land, hvor råvaren bliver høstet. Det er i forarbejdningen, at du virkelig ser en værditilvækst af produktet, siger Carsten Smith-Hall.

En anden væsentlig konsekvens er ifølge forskerne, at naturprodukter også bliver ignoreret, når man udvikler politikker til, hvordan naturressourcer skal forvaltes. Officielle registreringer ville ellers også kunne gavne biodiversiteten, påpeger Carsten Smith-Hall.

Forskerne mener derfor, at det er nødvendigt at vi udvider vores horisont og ikke kun bibeholder det traditionelle fokus på tømmer som den eneste vigtige skov-ressource.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #95