Tekst og foto: Hans Erik Lund, forstkandidat

Egede-egen ved Jomfruens Egede på Sydsjælland er et af Danmarks tykkeste egetræer. Ifølge en artikel af tidligere skovrider N.E. Holten var omkredsen 7,8 meter i 1998. Jeg besøgte træet for første gang en sommeraften tilbage i 2010. I 2010 var omkredsen 8,01 meter. Siden har jeg været forbi flere gange.
I foråret 2017 målte træet 8,10 meter. Træet har, sin alder til trods, haft en årlig diametertilvækst på cirka 3 millimeter, så der er stadig livskraft i træet.

Plomberet med beton

Godsets skovfoged, L. Rasmussen, fortalte, at træet var blevet plomberet med beton i 1910, altså for over 100 år siden. Det skulle være i hulheden efter en afbrækket gren, og nu er plomberingen ikke længere synlig.
Sagnet fortæller om to døtre, der for mange år siden blev tildelt hvert sit egetræ, men den ene søster og hendes træ afgik desværre hurtigt ved døden. Det er dog ikke lykkedes at få sagnet bekræftet af skovfogeden.

Et dansetræ

Skovfogeden fortalte også, at træet havde været mødested for lokale unge, så måske er træet også en såkaldt danse-eg. Men møderne svandt omkring 1968, hvor den nærliggende vej blev omlagt. Og der var nok heller ikke længere så mange mennesker beskæftiget med land- og skovbrug. Jeg husker ikke, at træet fik en lynskade i 2010, men skaden ses tydeligt på billedet. Det vides ikke hvornår lynet slog ned, men lyn skulle være ret hyppige på egnen. Egedeegen blev fredet i 1932.

Kilder:

  • Træregisteret: www.dendron.dk/dtr
  • Holten, N.E: Kæmpeege i Danmark. En beskrivelse af de 30 tykkeste træer, Dansk Dendrologisk Årsskrift, bind 16, side 84, København. 1998
  • Lidegaard, Mads, Danske Træer fra Sagn og Tro, 1996, side 107

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #96