Mange gæster besøgte Skovdyrkerne

Der var gang i skov-debatterne, da Naturmødets mange gæster lagde vejen forbi Skovdyrkernes stand.

Læs mere

God effekt af kemifri billebekæmpelse

De første erfaringer med coatede nåleplanter er positive. Belægningen reducerer billeangreb markant, viser gennemgang af flere behandlede kulturer.

Læs mere

Egekæmpe har stadig livskraft

Egede-egen er et af Danmarks tykkeste egetræer - og det vokser stadig. For over 100 år siden blev der fyldt beton i et af træets hulheder.

Læs mere

Skovdyrkerne strømliner juletræsaktiviteterne

Skovdyrkerne samler alle juletræsaktiviteter i selskabet Green Product A/S. Det skal skabe bedre service til medlemmer og kunder.

Læs mere

Ny rapport: Mere træ i byggeriet kan reducere CO2 og spare penge

Der kan både være klimamæssige og økonomiske gevinster ved at bygge i træ. Det viser et nyt studie foretaget af Rambøll

Læs mere

Grønne investorer sætter skub i markedet for skov

Den grønne dagsorden sætter gang i markedet for skov og skovejendomme. Alt kan sælges, og der er rift om skovene – specielt de store, oplyser mægler.

Læs mere

Der er blomster i bøgene i år

Bøgene blomstrer med 3-5 års mellemrum, og de gør det i år. Derfor er der mulighed for at etablere en billig foryngelse af bevoksningerne.

Læs mere

Skovrejsningen skal respektere udsyn til usynlige gravhøje

Udsynet til tre gravhøje skal bevares. Derfor skal ny skovrejsning holdes 100 meter fra højene. Men højene er i forvejen helt begravet i oprindelig gammel skov.

Læs mere

Landmand flytter fokus til skov og natur

Planteavler Allan Sørensen har rejst skov på landbrugsjord fire gange i løbet af de seneste 20 år. Pensionen nærmer sig, og nu er strategien at opdele ejendommen i en skov- og naturejendom og en landbrugsejendom.

Læs mere

Kort nyt

Husk at der stilles krav til godkendte provenienser ved skovrejsning.

Læs mere

Politikere vil udlægge 10 procent beskyttet natur

Oppositionspartier foreslår at udlægge ti procent af Danmarks areal til strengt beskyttet natur. Dansk Skovforening mener, at aftaler på private arealer skal være frivillige.

Læs mere