René fik konstateret kræft i vinteren 2019 og fik hurtig beskeden om, at han ikke kunne helbredes, men ville få livsforlængende behandling. Desværre udviklede sygdommen sig meget hurtigere end René havde håbet og forventet.

René var uddannet Skov- og Landskabsingeniør fra hold 98 og havde derudover taget Vildtforvalteruddannelsen på Kalø Vildtforvaltningsskole.

Hans karriere hos Skovdyrkerne tog sin begyndelse i Skovdyrkerforeningen Syd, hvor han oplevede stormfaldet i 1999 på nærmeste hold og var med til at løse den store opgave med skovning, oprydning og genplantning. Det var en krævende start på jobbet som skovfogedassistent med lange arbejdsdage og daglig kontakt til mange skovejere, der havde fået deres livsværk knust.

I 2000 gik turen videre til Skovdyrkerforeningen Nordlige Sjælland, hvor skovrider Lars Knudsen ansatte René i en stilling som skovfogedassistent og vildtforvalter. René blev hurtigt udnævnt til skovfoged.

Da de sjællandske skovdyrkerforeninger fusionerede i 2005 fortsatte René som skovfoged indtil 2006 i Skovdyrkerforeningen Øst under ledelse af skovrider Per Hartmann.

Han ønskede i 2006 at prøve noget andet og fik ansættelse i planteavlsafdelingen i LandboCentrum i Borup under ledelse af Jacob Kjærsgaard. Her blev der arbejdet med rådgivning i natur- og vildtforvaltning for landboforeningens medlemmer

Efter to år i landboforeningen ville han igen ”have jord under neglene”. Skovrider Karsten Raae tilbød ham at komme tilbage til Skovdyrkerforeningen Øst i hans vante rolle som skovfoged og vildtforvalter. René sagde ja tak.

I 2017 fusionerede Skovdyrkerforeningen Øst med Skovdyrkerforeningen Fyn til Skovdyrkerforeningen Øerne.

René fortsatte sit virke under først skovrider Ulrik Nielsen og i den sidste tid direktør Lars Muldbak. René blev i forbindelse med en organisationsændring gjort til faglig Leder for afdelingen åbent land med ansvar for skovrejsning, læplantning, naturpleje m.m.

Her kunne Renés erfaring og viden om natur og vildt rigtig komme til sin ret, og han fik hurtigt sat kursen for sig selv og sine medarbejdere.

René var på sit felt en af landets dygtigste, og vi vil savne hans store indsigt i Skovdyrkerne Øerne.

I forhold til medlemmer og kunder optrådte René altid meget professionelt og leverede et førsteklasses arbejde. I den henseende var han meget ærekær. I samarbejdet med alle vores entreprenører stod René for et sobert stykke arbejde, hvor der ikke blev gået på kompromis med service eller kvalitet.

På trods af din sygdom arbejdede René til det sidste. Han var en afholdt kollega og god ven. Vores tanker går til Anja og børnene i denne svære tid.

Ære være hans minde.

På vegne af Skovdyrkerne Øerne

Rasmus Larsen

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren Øerne #69

Læs andre artikler inden for Skovrejsning