Skovbrynene mod nord og vest har stor betydning som værn mod stormfald i skoven, men alle skovbryn, som er overgangszoner til det åbne land, tjener også mange andre formål. De beskytter mod træk, buskene skaber bundlæ og hæmmer græsser som bølget bunke, brynet rummer desuden mange nicher, skjul og levesteder og med det større lysindfald end i almindelige bevoksninger, glæder det både for flora og fauna.

Når man etablerer et skovbryn, kan man med fordel have følgende i tankerne:

Vedligeholdelse af skovbryn Det er en fejl at tro, at man ikke skal pleje sine skovbryn. Et skovbryn skal tyndes som en hver anden bevoksning. Særligt skal man sikre lys til busklaget. Det betyder en kraftig tyndig i overetagen – træerne. Buskene kan med fordel skæres helt eller delvist ned med jævne mellemrum. Ellers bliver også de åbne i bunden og skaber hverken læ eller ly.

Lad nogle få af de træer, der danner taget i skovbrynet, få lov til at udvikle store, sunde kroner. Bevar også nogen af de træer, der har lavtsiddende grene, bestandstræer med særlig skønhedsværdi, og arter med bær, frugter, smuk blomstring og flotte efterårsfarver.

Lad enkelte nåletræer stå tilbage i holme og hold dem grønne til jorden. Foryng skovbrynet i små etaper og gerne mindre områder forskudt for hinanden, så der bliver aldersvariation i det. Af og til kan det være nødvendigt med en ny underplantning, men i øvrigt kan man sagtens tillade små huller i skovbrynet.

Det øger blot variationen og biodiversiteten.

Lav punktvis en knopskydning på skovbrynet og gerne med noget der `larmer´. Her er valgt det hvide. Den blomstrende tjørn og dunbirken, der holder stammen hvid til jorden, også når den bliver ældre.

Lav punktvis en knopskydning på skovbrynet og gerne med noget der `larmer´. Her er valgt det hvide. Den blomstrende tjørn og dunbirken, der holder stammen hvid til jorden, også når den bliver ældre.

Mange buske og også træer har smukke efterårsfarver, som kan give skovens facade en egen skønhed inden bladene falder. Er der også frugttræer og bærbuske imellem, er der vinterføde her til mange dyr og fugle.

Mange buske og også træer har smukke efterårsfarver, som kan give skovens facade en egen skønhed inden bladene falder. Er der også frugttræer og bærbuske imellem, er der vinterføde her til mange dyr og fugle.

Masser af blomstrende træer og buske er en gevinst for skovbrynet. De tre hvide forårsbebudere mirabel, slåen og tjørn kan med fordel anvendes på alle jorder. De springer i øvrigt ud i alfabetisk rækkefølge.

Masser af blomstrende træer og buske er en gevinst for skovbrynet. De tre hvide forårsbebudere mirabel, slåen og tjørn kan med fordel anvendes på alle jorder. De springer i øvrigt ud i alfabetisk rækkefølge.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren Øerne #70

Læs andre artikler inden for Råtræ