Fra nytår 2021 udkommer Skovdyrkeren Øerne kun elektronisk. Formen vil være den velkendte. Det er kun måden at distribuere det på, vi ændrer og læsningen, der fremover vil foregå på PC, tablet eller mobiltelefon. Som noget nyt kan der søges i artiklerne, også de `gamle´, så det bliver lettere at finde oplysninger, når man står og har brug for det. Du kan allerede nu se bladet i PDFformat på vores hjemmeside:Download dit medlemsblad Skovdyrkeren øerne, som pdf her (skovdyrkerne.dk)Hvis du ønsker at søge i artiklerne:Skovdyrkeren – artikler fra skovdyrkerne Øernes medlemsblad

Det hele startede i begyndelsen af 90’erne. Daværende skovrider i Skovdyrkerne Vest, Per Hilbert, kom med et forslag til et fælles blad for alle foreningerne. Han havde et Skalk lignende A-5 format i tankerne. Ideen blev ikke søsat med det samme, og i 1995 tog forslagsstilleren til Nepal for at arbejde for Danida.

I 1999 vendte han tilbage nu som sekretariatsleder i Skovdyrkerne.

Ideen om det fælles blad fastholdt han. I første omgang blev det til lokale Skovdyrker Orienteringer på fortrykt papir og fra midten 00’erne til en årrække med `Skovdyrker Nytter´, lokalt produceret og trykt i fælles layout. Endelig i december 2010, så Skovdyrkeren dagens lys. Den bærende ide var formidling af stof af fælles interesse landet over, suppleret med lokalt input fra egen forening. Alle læserundersøgelser siden har vist, at det var det rigtige at gøre, så det fortsætter vi med i Øerne nu blot helt digitalt.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren Øerne #71

Læs andre artikler inden for For Skovejeren