Kære Karsten

Jeg tillader mig at rette henvendelse til dig, idet jeg har læst din artikel i Skovdyrkeren, og samtidig har jeg dyrket din bog (Natur og vildtpleje i skoven) meget flittigt.

Jeg købte for ca. 3 år siden en lille skov på 18,5 hektar ved Præstø og har netop forsøgt at leve op til stort set alt, hvad man kan gøre for at fremme biodiversiteten. Jeg tænkte, at det en gang i fremtiden måske kunne være interessant for dig, hvis du skulle lave en opfølgende artikel, hvor man i den virkelige verden kunne bruge min skov som eksempel på, hvad der med meget få midler kan gøres. Skulle du således en dag ved lejlighed have lyst til at kigge forbi skoven eller høre min historie, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Med venligst hilsen Advokat Kristian Nørgaard

Kristian Nørgaard ved skovens særeste træ. Sådan et kan der brygges mange skrøner op omkring.

Sådan en opfordring kan ikke siddes overhørig og slet ikke, når det kan lade sig gøre på en flot efterårsdag. Kristian Nørgaard fik bogen ”Drift af små skove og plantager” i konfirmationsgave i 1983. Den er i dag opdateret med titlen ”Skovdrift med begge hænder – og omtanke”. Han havde altid ønsket sig en skov, og da det endelig lykkedes i 2016 at købe Holbækvænge Skov, skulle den top tunes. Ikke en pind måtte ligge forkert alt skulle fremstå nystrøget. Midt i det hele kom den nybagte skovejer på andre tanker. På turen rundt i skoven, blev der snakket om, hvordan man skaber mere lys, fx ved bugtede indre skovbryn, hvordan man etablerer jorddiger/insektvolde, hvilken effekt det at lade skoven være urørt har, hvordan man skaber en søjlehal af en yngre bøgebevoksning, etablering af blomsterstriber og meget meget mere. Bare at lade stå til er et tema med mange facetter. Vender man ryggen til en ældre bøgebevoksning og lader den urørt for at øge biodiversiteten, skal man være opmærksom på, at den de næste 200 år hovedsageligt bliver mørkere, surere og fugtigere, ind til forfaldet starter, og de væltede kæmper skaber lys og plads til en ny generation. Et andet interessant spørgsmål i den forbindelse blev rejst. Vil en skov, som skattemæssigt betragtes som erhverv, få hobbystatus,hvis den lades urørt?

Insekthotel etableret i lysning. Der er også truffet aftale med den lokale biavler om placering af stader i skoven.

Skal ellene i det fugtige område bare passe sig selv? Mange ellesumpe er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, eller skovlovens § 28. I begge tilfælde betyder det, at ellesumpene ikke må dyrkes, afvandes, tilplantes eller på anden måde ændres. Men netop elletrunterne er et produkt af en gammel driftsform, stævning, som i andre sammenhænge ønskes fremmet og bevaret. Stævning af ellene skaber en artsrig bundvegetation med gode betingelser for sommerfugle og andre insekter. Så hvad gør man?

Som et eksperiment er der `bygget´ et paddehotel op til en mose og en stor afvandingskanal. Et ødelagt stykke drænrør og sten i varierende størrelse. Noget skal der nok flytte ind, men hvad?

Hvis man gerne vil have et fugtigt areal i skoven, hvordan håndteres det i forhold til vandløbsloven, der pålægger lodsejer at sikre, at naboer opstrøms kan komme af med deres vand?

Det inspirerede til at lave endnu en i et lidt andet design. Spændende om snogen også vil finde behag i den (Foto Kristian Nørgaard).

Hvad giver størst forøgelse af biodiversiteten? At kappe en stor rodvælter i bunden af kævlen med rishko for at rodkagen tipper tilbage i hullet, eller lade den bevare rodforbindelsen og dermed muligheden for at leve videre en tid?

En flydende have fulgte med skoven ved købet. Her holder snogen af at sole sig (Foto Kristian Nørgaard).

Konklusionen på skovturen blev nok, at man godt både kan blæse og have mel i munden. Drive med skoven, lade partier være helt urørt og andre steder aktivt fremme biodiversiteten. Under alle omstændigheder prøve til, og se hvad der sker.

Sagførerkontoret, ligger med udsigt over søen.

Udsigten fra Sagførerkontoret som hytten i skoven er døbt. Midt i søen kan man ane en efterladt svaneunge. Isfuglen dukkede op lidt senere, da fotografen var gået

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren Øerne #71

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning