Der er vist den årligt løbende tilvækst i m3 per hektar. Læg mærke til forskellene. Som pioner- og lystræarter starter egen og æren med en kraftig ungdomsvækst for hurtigt at tabe pusten, mens bøgen som skygge- og klimakstræart fortsætter med et relativt højt tilvækstniveau langt op i alderen.

Rødgran producerer mest af de fire og har den korteste omdriftsalder, der omtrent falder sammen med det tidspunkt, hvor tilvæksten topper (Frit efter Carl Mar: Møller 1933).

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren Øerne #78

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning