Det betyder overordnet set en god og stabil efterspørgsel på råtræ i alle kvaliteter, både hvad angår løvtræ og nåletræ. Der er således rigtig gode muligheder for at lave skovningsprojekter i den kommende tid, fortæller Jakob Nielsen.

Er der en type bevoksning i skoven, som det kan give ekstra god mening at have fokus på i det nuværende marked, vil det for mange skovejeres vedkommende være de yngre bevoksninger.

Markedet for flis er godt, og det giver gode muligheder for at få udført de tidlige tyndingsindgreb i bevoksningerne. Det varierer dog altid fra skov til skov, hvordan træmarkedet udnyttes bedst muligt i forhold til pasningen af skoven. Tag derfor fat i skovfogeden og få en god dialog om prioriteter og muligheder, når de kommende driftstiltag i skoven lægges fast, lyder anbefalingen.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren Øerne #85

Læs andre artikler inden for Råtræ