2022 var på mange måder et år i usikkerhedens og uforudsigelighedens tegn – også når det kommer til det, der altid har været en fast og del af danskernes jul, nemlig juletræet. En tidlig forventning om prisstigninger på træerne resulterede nemlig i, at flere kunder forholdt sig afventende og således også holdt lidt igen med bestillingerne. Det fortæller Johann Holm Jacobsen, skovfoged med ansvar for juletræer hos Skovdyrkerne.

En sæson uden flaskehalsproblemer

Selvom prisstigninger på mellem fem og 15 procent viste sig at være en realitet, oplevede leverandørerne dog, at prisstigningerne blev ædt op af stigende oparbejdningsog fragtomkostninger, ligesom det har gjort sig gældende i mange andre dele af branchen det forgangne år, fortæller Johann Holm Jacobsen.

– Til gengæld betød den afventende indstilling blandt kunderne, at vi ikke har oplevet flaskehalsproblemer. Vi har også haft et rimelig stærkt eftermarked, fordi mange kunder i løbet af efteråret har opdaget, at de alligevel ikke havde bestilt den mængde juletræer, de havde brug for, siger Johann Holm Jacobsen. Dermed er det også lykkedes at sælge stort set alle træerne.

– Vi har fået solgt de mængder træer, vi havde i almindelig størrelse. Vi havde en lille smule 3-meter træer tilbage, men vi fik solgt det, vi havde. Nok i omegnen af 300.000 træer.

Håb om prisstigninger

Hvad angår arbejdskraften har Johann Holm Jacobsen ikke hørt om større udfordringer hos leverandørerne med at skaffe arbejdskraft.

– Vi har haft en lidt mindre sæson, men det har ikke været noget, man ikke kunne planlægge sig ud af. Prisen på oparbejdning har været større, og dermed også lønnen, så man har kunnet få de folk, man havde brug for. Nu venter så sæsonen for 2023, og her håber Johann Holm Jacobsen, at priserne vil stige til fordel for medlemmerne.

– Vi er ved at være på bagkant af de store planteårgange, så mængden af træer vil falde i år. Derfor håber jeg, at vi kan få priserne op til i år, uden at omkostningerne følger med.

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren Øerne #86

Læs andre artikler inden for Juletræsdyrkning