Førstehjælpskursus for juletræsproducenter og deres medarbejdere

Der sker hvert år alvorlige skader under juletræsproduktion. Derfor udbyder Green Product i samarbejde med Røde Kors to kurser i førstehjælp specielt målrettet juletræsproducenter.

Læs mere

Nipning og skudafbrækning

Det er nu i maj måned du skal nippe og skudafbrække dine juletræer. Der er nogle gode råd at huske på, for at resultatet bliver bedst.

Læs mere

Skovdyrkerne strømliner juletræsaktiviteterne

Skovdyrkerne samler alle juletræsaktiviteter i selskabet Green Product A/S. Ændringen sker for at skabe øget fokus og bedre service til medlemmer og kunder.

Læs mere

Tjekliste inden juletræerne springer ud

Det varer ikke længe inden juletræerne springer ud, og det er derfor en god idé at få de sidste ting på plads inden vækstsæsonen.

Læs mere

Sprøjtejournal – Tilkæmp dig de gode vaner

Sprøjtning i juletræerne er i gang. Det er vigtigt i den forbindelse af føre sprøjtejournal

Læs mere

Gødnings- og sprøjteindberetning frist 31. marts

Fristen for gødnings- og sprøjteindberetning for planperioden 1. august 2022 til 31. juli 2023 er d. 31. marts 2024.

Læs mere

Opfølgende sprøjtekursus

08.02.2024 i Vejle

Læs mere

Indkøbstur i Irland

Vores juletræsansvarlige Emil F. Poulsen har været på tur for Green Product.

Læs mere

Mider i juletræerne

I år har antallet af mider indtil nu været begrænset i de fleste områder, men de begynder nu nogle steder at stige i antal.

Læs mere
Viser 9 af 338