I begyndelsen af 2023 trådte den nye landbrugsreform i kraft, og en af de regler, der har været hidtil størst opmærksomhed omkring fra både landmænd, politikere og miljøorganisationer, er kravetom braklægning af mindst fire procent afde såkaldte ikke-produktive arealer

Trods kritik fra dele af landbruget, giver de nye regler ikke desto mindre nu mulighed for at lave beplantninger pådisse brakarealer og stadig opfylde kravet om de fire procent braklægning. Hvorbeplantninger som eksempelvis småbiotoper, remiser eller mindre skovområder tidligere ville være blevet trukket ud af detsamlede brakareal, vil de altså nu tælle med i arealet. Noget, der ifølge skovrejsning- og landskabskonsulent hos SkovdyrkerneØerne, Bjarke Thomsen, vil have flere fordele for jordejere.

– Det giver en oplagt mulighed for at få mere natur ind i arealerne, hvilket blandt andet er brugbart, hvis man ønsker at etablere eller udbygge mulighederne for jagt. En helt bar mark er kun interessant for meget få dyrearter, så når du laver en beplantning med eksempelvis krat, træer eller remiser, kan du tiltrækkeflere dyr og dermed øge jagten, fortæller Bjarke Thomsen. Han peger også på,at skovdyrkere i mindre omfang vil kunne etablere småbiotoper og kalde dem brak. Noget, der ikke har været muligt før den nye landbrugsreform trådte i kraft.

Det er ikke beskrevet i reformen hvilke plantearter, der må plantes i de nye biotoper i brakordningen.

Rig mulighed for støtte

Selvom landbrugsreformen er specifik iforhold til de typer af beplantninger, der nu tæller med i brakordningen (småbiotoper, markbræmmer, markkrat etc.), erdet ikke nærmere beskrevet, hvilke type træer man kan plante, og hvilke man ikke må plante.

Der er med andre ord mere eller mindre frit spil, siger Bjarke Thomsen. Ønsker du som jordejer at etablere eksempelvis skovarealer, småbiotoper eller remiser på dine brakarealer, er der dog nogle krav til, hvordan du skal renholde det, ligesom der også fra myndighedernes side er særlige krav til, hvad du må og ikke må i forhold til dit brakareal. Derfor opfordrer Bjarke Thomsen til, at man kontakter Skovdyrkerne for hjælp og inspiration til at etablere mere natur på ejendommens brakarealer.

– Vores ekspertise ligger i at hjælpe med at skitsere en plan ud fra dine ønsker. Vi kan lave en plan, der er både håndgribelig og forståelig. Som ekspert
i skovrejsning vil jeg kunne give præcise vejledninger om, hvilke typer der vilvære perfekte for din ejendom, hvis du eksempelvis ønsker at etablere skov i dine brakarealer. Jeg kan lave en plan i forhold til de relevante tilskudsordninger, der ville være passende for dig, og afslutningsvis sende planen til din egen landbrugsrådgiver, som kan stå for rådgivningen i forhold til kravene til braklægningen, fortæller Bjarke Thomsen.

I takt med, at landbrugsreformen har givet større fleksibilitet hvad angår braklægning, håber Bjarke Thomsen, at flere vil vælge at lave beplantning i deres brakarealer. Ikke mindst fordi der også kan være en økonomisk gevinst.

– Der kommer flere tilskudsmuligheder. Hvis folk harstørre markarealer og gerne vil etablere skov, kan man få ret mange penge i tilskud. Der er et øget fokus på biodiversitet og binding af CO2, og hvis du som mindre jordejer eller landmand er interesseret i at lave skov, såer der flere muligheder end nogensinde for at få forskellige tilskud til dette.

Bjarke Thomsen er skovrejsning- og landskabskonsulent hosSkovdyrkerne Øerne
bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs andre artikler inden for Naturpleje