Med virkning fra 2024 fremrykker Skovdyrkerforeningen
ØERNE kontingentopkrævningen for det kommende år (01/07
2024 – 30/06 2025) til juni måned.

Idet det samlede kontingent består af både grund- og arealkontingent, er det vigtigt, at vi er i besiddelse af alle opdaterede oplysninger vedr. din skov.

Er du i tvivl om hvorvidt foreningen er i besiddelse af de aktuelle oplysninger, da tag kontakt til din skovfoged eller kontoret for en gennemgang af dine oplysninger.

Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på vedtægternes § 5, hvoraf det fremgår, af udmeldelse af foreningen skal ske til førstkommende 30. juni ved skriftlig meddelelse til foreningens kontor.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren Øerne #95

Læs andre artikler inden for Skovdyrkerne Øerne