Tekst & fotos: Niels Okking

Til dagligt arbejder Kim Have i afdeling Åbent Land hos Skovdyrkerne Øerne. Her rådgiver han alle fra kommuner og museer til virksomheder og private om blandt andet tilskuds- ordningerne, som kan hjælpe en kommende skovejer.

Tilskuddene indebærer en række fordele, hvis du først går i gang med projektet. For udover at Skovdyrkerne Øerne hjælper dig med at finde den rigtige tilskudsordning, gør du også noget godt for miljøet.

Når du rejser ny skov, bidrager du til at forbedre klimaet og miljøet, da din skov er med til at binde CO2, reducere kvælstof i vandmiljøet og beskytte drikkevandsressourcerne, siger Kim Have.

Vælg den rigtige ordning

Og når det kommer til den økonomiske side, betyder et tilskud, at du i sidste end ikke har nogen udgifter forbundet med at etablere din egen skov. Du skal blot vælge den ordning, der passer dig.

Landbrugsstyrelsens tilskudsordning henvender sig til private lodsejere, der minimum har to hektar til rådighed. Tilskuddet er et engangsbeløb, der også dækker renhold og hegnssætning. Husk, at du kan kun søge et tilskud et sted og en gang.

Klimaskovfondens tilskud er en anden mulighed

Her er der tale om en anden statslig finansieret ordning. Fonden arbejder i CO2-ækvivalenter. Her sender du et projekt ind, som Klimaskovfonden godkender. Det vil sige, at Skovdyrkerne laver fodarbejdet for dig og sørger for, at alt er udfyldt korrekt.

I det hele taget holder vi dig i hånden hele vejen og har styr på alt det administrative. Du skal som privat have fem hektar. Er du en kommune, kan du i denne ordning nøjes med to hektar.

Kontakt os og bliv klogere

Sidst, men bestemt ikke mindst er der også Nyskovfondens tilskudsordning.

Her skal området minimum være en hektar og 20 meter bredt. Et andet krav er, at den nye skov skal bestå af mindst 70 procent højstammede træer. Og som med andre projekter skal der være udarbejdet en forhåndsgodkendelse af en udpeget leverandør.

Dette er et kort oprids af de tre tilskudsordninger. Vil du vide mere, kan du altid kontakte os, vi er kun et opkald væk, fortæller skovfogeden.

Og inden du får lyst til at gå i gang med dit eget skovprojekt, er der en lille myte, som Kim Have gerne vil have begravet.

Du har sikkert læst eller hørt flere steder, at din skov bliver fredskov. Og det kan lyde, som om du ikke må røre din egen skov. Det er i hvert fald den misforståelse, vi nogle gange møder. Men du må gerne tynde og fælde i din egen skov. Hvordan du gør det bedst, kan du blive klogere på, hvis du melder dig ind i vores forening. Vi har tre forskellige medlemskaber, så der er sikkert et, der passer til dig, og du vil få muligheden for at sparre med mig eller en af mine dygtige kolleger.

Tilskud til skovrejsning

  • Der er mulighed for at søge om tilskud til privat skovrejsning i hele landet. Du kan få tilskud til at etablere løvtræ- eller nåletræbevoksninger og skovbryn. Der gives også tilskud til etablering af hegn i kulturfasen.
  • Tilskudsordningen gennem Landbrugsstyrelsen er til privat skovrejsning, og er en del af den fælles europæiske landbrugspolitik (CAP) for perioden 2023-2027. Den er 80 procent finansieret af EU-midler og 20 procent af nationalmidler. Til 2024 er der afsat 90 mio. til at etablere ny skov i Danmark.

Kilde: Landrugsstyrelsen

Læs andre artikler inden for Skovrejsning