Fjern vragtræer

Nordmannsgran gror ca. 10-20cm i bredden fra alle sider. To træer i umiddelbar nærhed af hinanden skal have plads til at de nye skud kan mødes uden, at de gror sammen. Derfor skal der skabes plads.

Udvælgelsen bør foretages inden selve skrotningen, og det primære fokus skal være på en vurdering af, hvilket træ har den højeste værditilvækst. Dernæst skal man sikre sig, at netop de træer har den fornødne plads.

Skrotningen kan foretages som en skovning, hvor træerne lægges i sporene, hvor de siden knuses. Dette anbefales i yngre kulturer, som har flere år til afdrift. I ældre kulturer kan man med fordel nøjes med en opstamning af de uønskede individer og året kan dernæst gå sin gang.

Jordprøver

Enhver seriøs juletræsproducent har jordprøver fra sine marker. De giver et billede af den pulje af næringsstoffer, der er i jorden og tilgængeligheden for træerne. Selve gødningsstrategien tilrettelægges herefter. Anbefalingen er at få dem taget dem med ca. 5 års interval, ved anlæg, midtvejs og ved afdrift.

Bundklipning

Bundklipningen foretages inden den opadgående saftstrøm bliver for kraftig. Det er især vigtigt, hvor der klippes med maskine. Maskinen vil ofte beskadige barken, og er saftstigningen for kraftig kan den beskadiges så meget at træet gå ud. Mindre skader kan være velkomne, da de kan hindre kraftig topskudsvækst.

Klippes der med håndsaks eller eldreven håndsaks, kan man fortsætte klipningen frem til 1. maj. Håndsaksen er dyrere at bruge, men korrekt udført klipning kan spare en arbejdsgang, når træet skal skoves.

Når træerne er omkring 1m til topknop bør bundklipningen påbegyndes. Maskinel bundklipning kan udføres frem til medio april (afhængigt af temperaturen) og manuel bundklipning 14 dages tid længere.

Nyligt formklippede juletræer
Nyligt formklippede juletræer

Formklipning

Formklipning kan foretages i længere tid end bundklipningen. Der bør altid være en vækstsæson mellem bund- og formklipning. Træerne kan formklippes med almindelig håndsaks eller hæksaks. Fokus skal altid være på træets egen naturlige facon. Klipningen tilpasses hertil.

Det bedste resultat opnår man ved at klippe træer som har to vækstsæsoner foran sig, inden de skal sælges. Klipning med hæksaks og med fokus på træets form bør give velformerede træer som det ses på billedet.

Få din skovfoged på besøg hvis du er i tvivl, der er meget at vinde ved korrekt rådgivning og korrekt udført arbejde.

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren Øerne #81

Læs andre artikler inden for Juletræsdyrkning