Der findes her i landet et lille antal planteskoler, der har specialiseret sig i allétræer. De er i stand til at levere planter i alle størrelser. En del af de træer, der sælges fra de danske alléplanteskoler, er produceret i udlandet, fortrinsvis i Holland. Og op mod 90 % af træerne er klonede (i modsætning til frøformerede). Det giver mere ensartede alléer, men kan være et problem i forhold til sygdomme. Alle de træarter, vi anbefaler som allétræer, har en vækstform og en vækstkraft, som muliggør løbende opstamning til 4,5 meter, som er kravet, hvis de skal stå langs en vej med normal biltrafik.

Lille barrods-alléplante,  størrelse 8-10. Strøjerplant

I planteskolen er træerne både kronebeskåret løbende og omplantet med passende intervaller. Beskæringen af kronen udføres for at sikre, at træet efter udplantning vil udvikle sig på en hensigtsmæssig måde. Omplantningen skal sikre, at træerne opbygger et kompakt og vitalt rodsystem, centreret tæt ved stammen. Ved levering bør cirka 2/3 af træets totalhøjde være løvbærende (kronen).

Træernes størrelse angives som stammeomkredsen i centimeter i 1 meters højde. De mindste salgsplanter (`hejstere´) angives dog efter deres højde, for eksempel 150-175, 175-200 eller 200-250 centimeter. Derefter kommer størrelsen 8-10, som svarer til en diameter på omkring 3 centimeter, 10-12 og så videre, som det fremgår af nedenstående tabel. Opstamningshøjden er den højde, som den pågældende træstørrelse er opstammet eller kan opstammes til.

God, stor alléplante med klump, størrelse 12-14. Strøjerplant.

Det lyder fristende at spare på budgettet ved at plante hejsterne. Biologisk set er det OK, men det frarådes alligevel, fordi vi konstaterer, at næsten ingen efterfølgende får lavet den nødvendige opstamning. Denne sker bedst i planteskolen. Det anbefales derfor generelt at bruge planter fra tabellen på næste side. Bedst til de fleste projekter vil nok være 12-14, som altid vil være omplantet 3 gange, og som derfor har et godt rodsystem.

Der findes en Kvalitetsstandard for Vejtræer – Højstammede træer til by- og vejformål, som planteskolerne skal følge. Her er regler for mindste antal omplantninger, stammerethed, afsmalning, topskud og antal kronegrene, rodstørrelse og rodstruktur, samt størrelsen af en eventuel klump.

Størrelsesoversigt over allétræer

Stammetykkelse Højde (cm) Opstamning
omkreds diameter (min) (cm)
8-10 2,5-3,2 300 125
10-12 3,2-3,8 350 150
12-14 3,8-4,5 375 175
14-16 4,5-5,1 400 200
16-18 5,1-5,7 425 225
18-20 5,7-6,4 450 250
20-25 6,4-8,0 500 275
25-30 8,0-9,5 550 300

Hvad bruger man så i praksis?

Vore erfarne skovfogeder anbefaler brug af pænt store træer – mindst 350 centimeter, med eller uden klump. (kun eg kan ikke fås som barrod). De markerer alléen med det samme – uden at sprænge budgettet.

Egne erfaringer har vist, at for den tålmodige kan en mindre hejster på 150 centimeter fint udvikle sig til et allétræ. Men det kræver flere års pasning med vildtbeskyttelse, opstamning med mere. Og risikoen er større.

Et sted er set et forsøg med at sætte 4-5 små planter i en gruppe, der så tyndes efter nogle år, hvor kun den bedste efterlades tilbage. Men dette er klart undtagelsen.

Der kan i visse tilfælde opstår problemer med enkelte af træerne i de første år efter plantningen. Hvis man skal hen og suppleringskøbe til en efterbedring, vil man ofte se, at det kan være svært at få træer, der svarer helt til de først købte. Vi anbefaler derfor generelt, at man indkøber et par ekstra træer, som man planter et andet passende sted på ejendommen. De kan stå i reserve i 2-3 år, hvorefter de kan bruges til et andet formål.

Lille alléplante af lind. Plantet som hejster i 1,00-1,50 meters højde. Her efter 2 vækstsæsoner. Røret er nødvendigt som beskyttelse mod rådyr. Det kan lade sig gøre, men kræver megen rettidig omhu med opstamning.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne