Traditionelt har man plantet på 10 x 10 alen eller godt 6 meter. Selv med træer af moderat størrelse bør man nok gå op på 8 meter, og for de store arter anbefaler vi 10, 12 eller 14 meter, med mindre det er smalkronede træer, der plantes.

Der skal desuden tages stilling til, om træerne i de to rækker skal stå overfor hinanden i kvadratforbandt, eller de skal stå i krydsforbandt (zig-zag). Det sidste giver den bedste udnyttelse, men det giver problemer med afslutningen i begge ender. Bemærk i øvrigt, at hvor alléen går langs en snoet vej, må man ændre afstanden mellem træerne (yderside i kurven: større afstand, inderside: mindre). Se billede af den yngre//www.skovdyrkerne.dk/om-os/laes-artikler-fra-skovdyrkeren/singlevisningartiklerfraskovdyrkeren/artikel/2-traeartsvalget-i-dag/ – external-link-new-window “Se billeder af den yngre egeallé i artiklen ‘2. Træartsvalget i dag”>egeallé i artiklen ‘2. Træartsvalget i dag’

Nyplantet allé. Afstand nok passende, cirka 8 meter. I øvrigt hver anden lind, hver anden kastanie. Det tager nogle år, før denne plantning fremstår som en markant allé.

Afstanden til vejen – og afstanden mellem de to trærækker – må afhænge af de konkrete forhold. I mange gamle alléer har man været nødt til at fælde den ene række for at komme frem med nutidens stadig større køretøjer. Det bliver op til din egen vurdering. Vi anbefaler mindst 1,5 meter til vejen. Jo tættere på vejen, der plantes, jo mere skal træerne stammes op. Billedet af kastanie / lindealléen på side 5 viser et eksempel på en håbløs tæt placering på vejen.

Lindeallé med klippet fodpose af bøg samt skovfoged Per Juul Larsen

Det er i øvrigt ingen dum idé at lave en fodpose som hæk mellem træerne. Af arter som for eksempel ribes, avnbøg, bøg, lind eller paradisæble. Den største fordel er, at man kan køre med plæneklipper langs alléen uden risiko for at beskadige stammerne på allétræerne – skader, som ellers kan være ødelæggende, selv om de er nok så små. Ulempen ved fodposen er naturligvis, at den skal klippes. Og så kan den samle sne.

Ung allé af ask plantet urimeligt tæt (cirka 2,5 meter) – træernes kroner når allerede hinanden. Fordelen er, at det hurtigt giver alléfornemmelse. Alnarp, Skåne.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne