En god plantning er en af de vigtigste forudsætninger for et godt resultat. Man kan ikke være omhyggelig nok.

Første forudsætning er, at eventuelle al-lag eller pløjesåler brydes. Det kan eventuelt gøres med en grubber langs med vejen. Derefter graves plantehullerne. Alle hullerne bør være gravet, inden planterne ankommer. Grav hullet så dybt, at det svarer til klumpen eller den bare rod – ikke dybere. Bredden på plantehullet er vigtigere end dybden. På grund af at træets rødder fortrinsvis vil udvikle sig vandret, bør hullet være mindst 3 gange så bredt som rodklumpen. Jorden kan eventuelt løsnes i siderne af hullet, hvis man er bekymret for afdræningen, men helst ikke lige under det kommende træ for ikke at risikere, at træet sætter sig efter plantning. Derpå kan træerne placeres og jord fyldes på.

Træerne må under ingen omstændigheder sættes dybere end i planteskolen, hellere et par centimeter højere. For dyb plantning er den vigtigste årsag til mistrivsel. Især lind og acer-arter er følsomme. Træer trives bedst, hvis det øverste af rodudløbene er synligt over jorden.

For barrodede fordeles rødderne i alle retninger og træet rystes under plantningen, så jorden kan fordele sig mellem rødderne. Rødderne må ikke foldes ind under stammen eller drejes rundt i plantehullet. Hvis rødderne ikke kan rettesud i fuld længde, eller hvis en pælerod ikke får plads, er det bedre at beskære roden end at bøje rødderne.

Der bør ikke vandes i forbindelse med plantningen og tiltrædningen for ikke at ødelægge jordstrukturen i plantehullet, men først efterfølgende. Der kan eventuelt laves en lille vold omkring planten, som kan holde på vandingsvand. Mere effektivt vil det dog være at bruge vandingsposer om træerne.

Vandingsposer

Ved at bruge en vandingspose opnår man en mere effektiv og mere skånsom vanding af sine nyplantede allétræer. Vandingsposen fyldes cirka en gang om ugen og skal være helt tom, inden man fylder den igen. Træ- et vil så stille og roligt blive vandet, da vandet siver igennem nogle huller i posens bund, efterhånden som træet får drukket det.

Posen er lavet af kraftig plastik eller polyethylen og findes i forskellige størrelser op til 100 liter. Posen er nem at montere, da man bare fører den rundt om træet og lyner den op med den påsatte lynlås. Er træet for stort til en pose, kan man lyne to poser sammen. Vandbesparelsen er på godt 2/3 af, hvad man normalt bruger ved vanding med haveslange.

Vandingsposen beskytter også træet – både mod harer og græsslåmaskiner. Posen skal sidde på i 1-2 sæsoner, eller indtil træet er vokset til.

Efter plantningen sættes 1, 2 eller 3 stolper til at holde træet, indtil det er groet fast, hvilket vil sige efter maks. 2-4 år. Der findes et utal af forskellige – mere eller mindre opfindsomme – opbindinger, som det fremgår af billederne nederst på siden.

Der er ingen grund til at bruge imprægnerede pæle. Mange laver opbindingen i brysthøjde, men vi vil klart anbefale at sætte opbindingen lavere, for eksempel i 60 centimeters højde. En høj opbinding vil fiksere træet for stærkt, således at det ikke udvikler støttevæv. Opbindingen laves ikke for at støtte toppen, men kun for at sikre, at roden ikke trækkes op, så træet vælter. Den lave opbinding tillader derimod træet at svaje for vinden, hvorved det selv opbygger styrke til at modstå vinden, når støttepælen fjernes. Hvis man sætter hø- jere stolper, skal man hvert år sænke opbindingen, så træer vænner sig til vinden. Alternativet til stolper er jordankre bestående af stålkurve; de må ikke klippes op i forbindelse med plantningen.

Det kan være fornuftigt at reducere toppen i forbindelse med plantningen – især ved barrodsplanter – for at mindske udtørring.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne