Tyvene forventer en kold vinter

Træ forsvinder fra skovene. Den nuværende krise har gjort, at det desværre er blevet lukrativt at stjæle træ til brænde.

Læs mere

Fokus på bæredygtighed og lokalt produceret flis til varmeproduktion

Dansk Fjernvarme har udsendt en hel stribe af nyheder om værdien af samspillet mellem lokale varmeværker og flisleverancer fra det lokale skovbrug.

Læs mere

Bliv juletræsskovfoged i Team Nord

Vi søger en ny juletræsskovfoged til vores juletræsteam. Du får en plads på skovens bedste hold – og med afsæt i din egen, faste medlemsportefølje hjælper du vores producenter med at få mest muligt ud af deres juletræsproduktion.

Læs mere

Nye skrappere krav til flis fra det åbne land

Landmænd skal nu genplante, hvis de fjerner læhegn eller mindre træbeplantninger i det åbne land. Kravet følger af ny lovgivning, som trådte i kraft fra årsskiftet. Bliver der ikke genplantet, må flisen ikke omsættes til varmeværk.

Læs mere

Skovrådet leverer anbefalinger til grøn omstilling

Miljøminister Lea Wermelin fik i går syv anbefalinger til grøn omstilling. Anbefalingerne er udarbejdet af Skovrådet.

Læs mere

Generalforsamling og regionalt medlemsmøde

Som tidligere annonceret i Skovdyrkeren afholder Skovdyrkerforeningen Vestjylland ordinær generalforsamling, onsdag d. 27. oktober kl 19.00 i Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk.

Læs mere

Skovfoged Chresten Møller Petersen – invitation til 25 års jubilæum (fredag den 27. august 2021)

Kære skovejer, kunde, leverandør, kollega – samt andre i Chrestens netværk. Den 15. august havde Chresten arbejdet for Skovdyrkerne Vestjylland i 25 år - ret præcist halvdelen af sit liv.

Læs mere

Nye medarbejdere til skovens bedste hold! (kopi 1)

I disse år oplever skovbruget massive forandringer - rejsen fra et lidt anonymt jordbrugserhverv til et omdrejningspunkt for stærke tendenser i tiden er spændende, og stiller samtidig store krav til omstillingsevnen i et erhverv, der er rodfæstet i traditioner.

Læs mere

Bestilling af gødning til foråret 2021

Om lidt er det forår og så er det tid til gødskning af juletræer og pyntegrønt.

Læs mere
Viser 9 af 95