Få tilskud til permanent braklægning af dine markarealer

Ejer du markarealer udover din skov, kan den kommende ordning måske være interessant. Som udgangspunkt bliver efteråret 2024 eneste chance for at søge tilskuddet.

Læs mere

Statsministeren åbnede Naturmødet

Partnerskab for Dansk Skovbrug leverede hendes talerstol med påskriften #takketværeskoven

Læs mere

Styrelse ændrer vurdering på skov- og landbrugsejendomme

Vurderingsstyrelsen ændrer de foreløbige vurderinger på cirka 75.000 ejendomme.

Læs mere

Foreløbige ejendomsvurderinger for skovejendomme bliver udsendt fra næste uge

Den foreløbige vurdering bruges til at beregne ejendomsskatterne for 2024-2025. Der indføres en skatterabat på ejendomsværdiskatten og en maksimal stigningstakst for grundskylden indtil de endelige vurderinger foreligger i løbet af 2025-2026.

Læs mere

Blev din ejendom omkategoriseret til ejerbolig tidligere på året?

I så fald skal du holde øje med, om du har fået en ny foreløbig 2022-ejendomsvurdering. Skov- og landbrugsejendomme, der ikke blev omkategoriseret i foråret, burde først modtage deres foreløbige 2022-vurdering i løbet af oktober-november.

Læs mere

Ny ansøgningsrunde er åben

Årets tilskudsordning til privat skovrejsning er åben. I år er der sket flere ændringer i ordningen.

Læs mere

Har du hørt fra Vurderingsstyrelsen?

Hvis du har modtaget et afgørelsesbrev om omkategorisering, har du 6 uger fra datoen på brevet til at beslutte, om du vil gøre brug af overgangsordningen, eller om du ønsker at klage. Styrelsen forventer at have sendt svar til alle inden sommerferien.

Læs mere

Eksempler fra Vurderingsstyrelsen om betydning af ændret kategorisering

På Vurderingsportalen ligger nu eksempler på, hvad det vil betyde for modelejendomme, hvis de bliver kategoriseret som ejerbolig eller erhverv i stedet for skovejendom.

Læs mere

SKAT om-kategoriserer nogle skovejendomme – hold øje med e-Boksen!

Særligt ejere af skovejendomme under 15 ha skal holde øje med deres e-Boks i ugen efter påske. De risikerer nemlig at ende i kategorien ‘ejerbolig'. Det vil medføre en højere ejendomsskat af skoven, der i dag beskattes med reduceret grundskyldspromille på niveau med landbrugsjord.

Læs mere
Viser 9 af 99