Ask (Fraxinus excelsior)

Ask i Danmark, en artikel om vækst, krav til jordbund, produktion m.m.

Læs mere

Sitkalus – Kulden kan være med til at hjælpe sitkagranerne.

Den 1-2 mm lille grønne bladlus med de karakteristiske røde øjne har de senere år stået for afløvning af de ældre nåleårgange på sitkagraner. Men vinterkulden gør et godt indhug i bestanden.

Læs mere

Sitkagran (Picea sitchensis)

Sitkagran i Danmark, en artikel om vækst, krav til jordbund, produktion m.m.

Læs mere

Rødgran (Picea Abies)

Rødgran har en naturlig udbredelse, der strækker sig fra det kontinentale Mellemeuropa og Fenoskandien til Sibirien. Arten, der for mange stadig er det 'rigtige juletræ', har være dyrket i Danmark i flere hundrede år, og er forholdsvis enkel og driftssikker – stort set uden problemer med skadedyr uden for skov.

Læs mere

Ær (Acer pseudoplatanus)

Æren i Danmark, en artikel om vækst, krav til jordbund, produktion m.m.

Læs mere

Den tiende video i serien om Danmarks træarter er nu udkommet

Videoen stiller skarpt på elmetræet.

Læs mere

Valnød (Juglans regia) – Et alternativ til tropiske træsorter

Valnøddens ved varierer fra mørk gylden til mørkt brunt med markerede sorte tegninger. Veddets mørke og dramatiske udtryk er sammenligneligt med det smukkeste tropiske træ.

Læs mere

Forsker vil forbedre rødel

Rødel har potentiale til langt mere end 30 år som ammetræ. Faktisk kan arten benyttes i omdrifter på 80 til 100 år på våde lokaliteter og producere godt betalt råtræ, oplyser forsker, som arbejder med at finde provenienser, som trives bedre på høj jordbund.

Læs mere

Nobilis (Abies Procera)

Nobilis stammer fra Kaskadebjergene og kystbjerge i det vestlige Nordamerika. Den er ikke så formsikker som fx. nordmannsgran og rødgran, hvilket ofte skyldes frostskade af top- og sideknopper (tidlig efterårsfrost, vinterfrost, frosttørke og sen forårsfrost) samt for stor højdevækst og dermed for åbne træer. Træet anvendes derfor fortrinsvis til klippegrønt.

Læs mere
Viser 9 af 56