Generalforsamling og regionalt medlemsmøde

Torsdag den 24. oktober 2024 afholder Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland generalforsamling og regionalt medlemsmøde (incl. middag) på Rold StorKro. Program og tilmelding følger.

Læs mere

Medlemsarrangement – besøg på Højgårds Planteskole

En dejlig men blæsende tirsdag aften d. 18/6 besøgte 27 skovdyrkere Højgårds planteskole i Højslev. Planteskolen er grundlagt af Erik Andersen for mere end 30 år siden. Et generationsskifte er i gang, idet overdragelse til Eriks´s søn Chris er iværksat. Højgård producerer hvert år mellem 20 og 25 mill. planter, hvoraf ca. 80 %  eksporteres […]

Læs mere

Sommerferieplan 2024

Kontoret holder åbent hele sommerferien. Skovrider Peder Gregersen: Uge 29+30 Skovfoged Hans Graversgaard: Uge 29+30+31 Skovfoged Søren Ladefoged: Uge 28+30+31+32 Skovfoged Emil Gram Jensen: Uge 28+29+30 Skovfoged Lars Skov Andreasen: 4.+5. juli samt uge 28+29+30 Skovfoged Michael Rasmussen: Uge 26+27+28 Skovfoged Mads Rosenkvist: Uge 27+28+29+30

Læs mere
nåleskov

Skovdyrkerne Vestjylland søger skovfogedassistent

Brænder du for at arbejde med skovdrift i praksis? Altså der, hvor man dyrker skoven og ikke bare kigger på den, så er du måske vores nye skovfogedassistent.

Læs mere

Omstrukturering i Skovdyrkerne Vest

På grund af overdragelse af juletræs- og dele af pyntegrøntsforretningen til Skovdyrkernes fælles selskab, Green Product, og på grund af almindelig personaleudskiftning, har vi haft gang i en lidt større rokade.

Læs mere

Markvandring 2024 – Juletræer

Foråret er i luften og det giver anledning til endnu en markvandring.

Læs mere

Pakkeløsning til indberetning af gødningsregnskab, pesticidforbrug samt ESG

Landbrugsstyrelsen har sendt sidste påmindelsesbrev for rettidig indberetning af gødningsregnskabet for planperioden 2022/2023.

Læs mere

Gødnings- og sprøjteindberetning frist 31. marts

Fristen for gødnings- og sprøjteindberetning for planperioden 1. august 2022 til 31. juli 2023 er d. 31. marts 2024.

Læs mere

Gødning 2024

Så er prislisten for gødning 2024 klar. Priserne kan, som sidste år, ændre sig i løbet af foråret/sommeren, så denne prisliste er gældende indtil videre. Noget tyder på at markedet for gødning har stabiliseret sig en smule, så vi håber at både tilgængelighed og priser fastholdes over foråret. Vil du være (næsten) sikker på at […]

Læs mere
Viser 9 af 11