De sidste dages varme har vækket den store brune snudebille fra dens vinterdvale. Den flyver nu ud for at finde friske nåletræsstød som den kan yngle i. Duften af hugstaffald og nyskovede stød tiltrækker snudebillen til afdriftsarealerne. Netop disse afdriftsarealer er tilplantede på ny og her gnaver billen barken på de nyplantede nåletræer. Angrebet bliver nemt så alvorligt at de nyplantede nåletræer ringes og dør.

Hvilke planter angribes:

Alle nålestræsarter kan angribes af den store brune snudebille. Jo mindre en plante er des større er risikoen for at et angreb tager livet af planten. De små dækrodsplanter er meget sårbare.

Angrebets varighed:

Specielt det første år efter en nåletræsafdrift er angrebet størst. Her dufter de nye stød og hugstaffaldet stærkest og tiltrækker snudebillen. Ud over at angrebet er størst det første år er det også lige efter plantning at planterne er mest sårbare og tåler gnavet dårligst. Angrebet kan vare i op til 3 år, hvor de biller der er opvokset i stødene flyver videre ud i verden.

Angrebets tidspunkt:

Oftest ses angrebet i maj juni, men også hen i en varm august kan der opstå skader.

Bekæmpelse:

Rodhalssprøjtning efter plantning med et skadedyrsmiddel er den mest gængse bekæmpelsesmetode. Brugbare midler i 2016 er Fastac 50, Cyperb 100, Sumi-Alpha og Karate 2,5 WG. Der skal bruges en ret koncentreret opløsning mellem 2,5 og 8,0 % afhængig af midlet. Rodhalssprøjtning udføres med rygsprøjte, hvor de nederste 15-20 cm af planten sprøjtes, så barken er gennemvædet. Dypning af planterne inden plantning er også en mulighed, men her skal der være ekstra fokus på arbejdsmiljøet ved plantning.

Modforanstaltninger:

Smalle nordrandsforyngelser og skrærmstillinger hvor de nyskovede stød ikke er solbeskinnede tiltrækker færre snudebiller, men det er ingen garanti for at kulturen slipper fri.

Jordbearbejdning, hvor mineraljorden bliver blotlagt, nedsætter angrebets omfang.

Braklægning i 3 år inden tilplantning. Efter 3 år er de gamle stød ikke længere yngleegnede for snudebillen.

Ulrik Kragh Hansen
usemap=”#dakort” alt=”” />

Nord Øst Midt Vestjylland Syd Øerne Sekretarietet


Klik her for at læse skovdyrkernes faktablade om skovdyrkning

Skovdyrkerne

Sekretariatet

Parallelvej 9A

8680 Ry

info@remove-this.skovdyrkerne.dk

CVR-nr. 82 28 90 11

Jyske Bank 7560 – 1007943

Kontakt

Viden om

Om Skovdyrkerne

TYPO3 CMS

Cookies på Skovdyrkerne.dk

Når du besøger Skovdyrkerneshjemmeside anvender vi cookies til at registrere, hvad vores kunder ser på hjemmesiden.

Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies.Læs mere.

Luk


Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne