Generalforsamlingen foregik i hyggelige rammer på Rold Storkro ved Rold skov. Under generalforsamlingen blev der serveret kaffe og det traditionelle stykke lagkage.

Formand Mads Lundøer Madsen indledte med at byde velkommen og startede med valget af dirigent. Bestyrelsens forslag Flemming Sehested blev valgt. Herefter gennemgik skovrider Peder Gregersen ledelsesberetningen. Årets negative resultat fyldte naturligvis meget i beretningen, hvor der blev peget på flere grunde til resultatet. Et halvår med megen nedbør og heraf en mindre aktivitet i skovene, en varm vintersæson, hvor flis-værkerne ikke brugte det flis som der var budgetteret med, og lønudgifter til 2 medarbejdere i deres fratrædelses-periode. Der var dog også positive takter at berette om. Organisationen er tilpasset og da først vandet havde sluppet sit tag på skovene, var der meget god aktivitet i foråret. Efter beretningen præsenterede Peder Gregersen årsregnskabet. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

Herefter ledte dirigenten deltagerne godt gennem forslag (der var ingen) og valghandlingen.

På valg var Mads Lundøer Madsen, Benny Hammer, Mette Glarborg og Klaus Østergaard – Mads og Benny blev genvalgt, mens Mette og Klaus ikke ønskede genvalg til bestyrelsen, men de blev begge valgt som suppleanter.

Til de to ledige bestyrelsesposter, foreslog bestyrelsen valg af: Manon Kirsten Lüttichau Blou og Steffen Pretzmann – de blev begge valgt.

Til slut takkede formanden for god ro og orden og takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer Klaus Østergaard og Mette Glarborg for deres indsats i bestyrelsen.

Efterfølgende konsoliderede bestyrelsen sig med Frode Mogensen som formand og Benny Hammer som næstformand og repræsentant i hovedbestyrelsen.

Skovrider Peder Toftgaard Gregersen