Skaderne efter ædelgrannålviklere kan være alvorlige, så hold øje med viklerne på lune dage i april.

Gødskning i klippekulturer

Klippegrønt fra kulturer der gødes har en bedre farve og vejer mere. I nobilis medfører gødskning, at der udvikles et tykkere vokslag på nålene, og derved bliver såvel kvalitet som udbytte højere i gødede kulturer, end i kulturer som ikke gødes.

Mange forårsgødsker i klippekulturerne. NPK 21-3-10 er en velegnet gødning, og når det bringes ud inden udspring kan det blæses ud med flowmatic. Cirka 400 kg handelsvare per hektar er passende.

Et alternativ til forårsudbringningen er at gøde i juli/august – også 400 kg NPK 21-3-10 per hektar. Sommergødskningen anbefales især i kulturer som har tendens til lange spidser. I slutningen af sommeren stopper årsskudenes vækst, så man risikerer ikke at grøntet bliver længere efter gødskningen. Med sommergødskningen skal man passe på med flowmatic, da det kan forårsage skader.

Hold godt øje med viklere i april måned

I sensommeren 2016 oplevede vi lokale men kraftige angreb af ædelgrannåleviklere. Derfor er det vigtigt at være særlig opmærksom på viklerne i år. De sværmer typisk en lun eftermiddag i april, og opdages ofte i forbindelse med forårsgødskningen i april. Man kan også ryste et træ,hvorved viklerne vil lette fra træet i flaksende møllignende bevægelser. Hvis der er mange vil man som regel ikke være i tvivl.

Det er vigtigt at reagere, hvis man opdager ædelgrannåleviklere i kulturer. Et omfattende angreb medfører at der ikke kan klippes i kulturen i de kommende sæsoner. Viklerne bekæmpes med et godkendt insektmiddel som udbringes med tågesprøjte.

Læs mere om insekter og ædelgrannålviklerne på dyrkningsaktuelt.

29-03-2017 Kristian Løkke Kristensen

By: Kristian Løkke Kristensen