Tilskuddet til privat skovrejsning er løftet markant.

Lodsejere kan nu få op til 37.500 kroner i tilskud pr. hektar skov.

Det er markant mere end de seneste mange år, hvor maksimumtilskuddet har ligget på 32.000 kroner pr. hektar. 

De højere tilskudssatser glæder Skovdyrkerne Syds skovrejsningskonsulent Martin Snedker Hansen.

– Højere tilskud er netop det, vi fra skovbrugets side har efterlyst i mange år. Det er helt nødvendigt med højere tilskud for at opnå bedre tilslutning til ordningen, siger han.

Han gør opmærksom på, at der er forskel i tilskuddet, alt efter om man vælger nål eller løv.

– Det største tilskud på 37.500 kroner kan opnås ved løv. Det var tidligere på maksimum 32.000 kroner. Vil man rejse nåleskov, er tilskuddet nu 26.900 kroner pr. hektar imod tidligere 20.000 kroner pr. hektar, lyder det. Det bør dog understreges, at det vigtigste er, at man udformer den skov, der på langt sigt vil udvikle sig bedst på lokaliteten i forhold til ejers målsætning – og altså ikke bare indretter skovrejsningen efter højest opnåelige tilskud. Nåletræ er generelt billigere at etablere og på de fleste lokaliteter, vil både produktionsværdier og klimaeffekt også være større i nåletræ.

Tilskuddet til hegning er også sat op. Der gives nu 34 kroner pr. løbende meter imod tidligere 20 kroner pr. løbende meter. 

Prioriterer efter kvælstof

Udover det løftede tilskud, nævner Martin Snedker Hansen flere ændringer i den nye ordning.

– For eksempel bliver ansøgningerne nu igen prioriteret efter kvælstofreduktion. Det vil sige, at hvis der er flere ansøgere end penge i puljen, så udvælger styrelsen de projekter, der leverer størst kvælstofreduktion, lyder det.

Det er dog langtfra sikkert at puljen vil blive overansøgt.

– Det er en del år siden, at skovrejsningspuljen har været overansøgt. Min vurdering er, at der er rigtig gode chancer for at få sin ansøgning igennem – også selvom tilskuddet nu er kommet op, siger skovrejsningskonsulenten.

Gratis screening og skitseforslag

Ifølge Martin Snedker Hansen er der stor forskel på, hvordan et skovrejsningsforløb kan sammensættes.

– Vi hjælper gerne med alt lige fra ansøgning ved kommune, museum og Landbrugsstyrelse til plantning og indberetning. Men man kan vælge til og fra efter behov. Nogle gange planter lodsejer selv, og så står vi kun for ansøgning, projektering og indberetning, siger Martin Snedker Hansen.

Han tilføjer, at det også er muligt at få en forhåndsscreening af projektet og et afklaringsmøde. Begge dele er gratis.

– I forbindelse med mødet vil vi udarbejde et skitseforslag og et budget, så man får et overblik over økonomien i projektet., siger Martin Snedker Hansen.

Interesserede lodsejere er velkomne til at tage fat i deres lokale skovrejsningskonsulent/skovfoged ved Skovdyrkerne.

Ordningen er åbnet d.d. 22. og forventes at lukke for ansøgninger 30 juni i år.

Læs mere om den nye skovrejsningsordning i den nye udgave af medlemsbladet Skovdyrkeren.

Læs mere om Skovdyrkernes arbejde med skovrejsning her.