Skov- og Naturstyrelsen må lægge ryg til en del kritik af sin nye skovpolitik for tiden. Ovennævnte kritik blev således fremført af skovrider Esben Møller Madsen, Sverige, i en artikel i Weekendavisen for nylig.

Møller Madsen beskylder i artiklen Skov- og Naturstyrelsen for – under dække af begrebet ‘naturnær skovdrift’ – at forsømme skovpasningen i statens skove i en sådan grad, at man med sikkerhed forringer de kommende generationers muligheder for at få indtægter fra de samme skove.

Det bliver imidlertid først opdaget, når de nuværende embedsmænd (og politikere) er væk. De kan i mellemtiden få det økonomien til at hænge sammen ved at hugge og sælge ud af de værdifulde skoveffekter, som står derude, og som er resultatet af de tidligere generationers fremsynedeindsats.

Styrelsen anklages på den måde for en driftsform, der faktisk er det modsatte af bæredygtig, idet man efter Møller Madsens vurdering efterlader skovene ringere end man modtog dem. Den grundlæggende definition på bæredygtighed går jo netop ud på, at man ikke må forringe eller nedslide en naturresssource ved brugen af den. I det traditionelle skovbrug har man oven i købet altid haft en målsætning om at efterlade skovene i en forbedret udgave til ‘eftermanden’ – altså til næste generation.

Møller Madsen kritiserer også, at politikken medfører, at Danmark som et land, hvor den naturlige bevoksning er skov, i fremtiden kommer til at indføre endnu mere af det træ, som vi har behov for. Nåletræ fra Skandinavien og løvtræ fra troperne. Når vi lige så godt kunne have produceret det selv.

Han giver ingen præcis forklaring på denne politik, som han ser den, men antyder, at det er fordi man ønsker at ‘købe’ befolkningen (og måske politikerne?) med andre ydelser i skovene – primært af oplevelsesmæssig art. Og idet man ved, at hverken befolkningen generelt eller politikerne har faglig indsigt nok til at se de nævnte forringelser.

Han antyder vel, at der er flere stemmer i den nye politik. Selv om den egentlig er unødvendig, idet de oplevelsesmæssige glæder langt hen ad vejen sagtens kunne høstes sideløbende med en stor, kvalitetsmæssig træproduktion – i et ægte flersidigt skovbrug.

Per Hilbert
Sekretariatsleder
De Danske Skovdyrkerforeninger

By: Per Hilbert