Denne efterspørgsel følges nu heldigvis også op med et øget tillæg på certificeret træ til de fleste af vores kunder. Tillægget er på enten 10 eller 20 kr./m3 og gælder hovedparten af klassificeringerne. Det betyder, at skovcertificering nu er økonomisk attraktivt for en større del af vores medlemmer.

Skovdyrkerne har gennem mange år holdt en gruppecertificering, og stået for certificeringen af mange skovejendomme efter PEFC- og FSC-ordningerne. Vi har i løbet af vinteren været i værkstedet for at forenkle og billiggøre certificeringsprocessen, så certificering også kan være interessant for mindre skovejendomme. I de fleste tilfælde vil den billigste og enkleste certificering være efter PEFC-standarden, mens det i visse tilfælde også kan være aktuelt med FSC-certificering eller en dobbeltcertificering efter begge standarder.

Certificeringen har en række bæredygtighedskriterier, der bliver lagt vægt på, og som der skal arbejdes hen imod:

• Mere selvforyngelse

• Flere blandingsbevoksninger

• Større andel hjemmehørende træarter

• Mindre brug af hjælpestoffer som gødning og pesticider

• Mindre grad af jordbearbejdning

• Mere efterladt dødt ved i bevoksningerne

• Mindst 7,5% af skovarealet skal drives med biodiversitet om hovedmål, fx være helt friholdt forindgreb eller drives ekstensivt.

For mange skovejere vil disse krav ikke betyde de store ændringer i den daglige drift af skoven, men certificeringen stiller krav om en løbende dokumentation for skovdriften, samt at man gradvist udvikler skoven i retning af kravene i ordningerne.

Som en del af certificeringen får man et opdateret skovkort, og en registrering af naturværdierne på ejendommen. Når skovejendommen er certificeret, skal man løbende registrere aktiviteterne på ejendommen. Dette kan man enten selv stå for, eller Skovdyrkerne kan gøre arbejdet, hvilket man kan vælge i forbindelse med aftalen om certificering.

Hvis du vil høre om certificeringsordningerne og valgmulighederne i gruppecertificeringen, så tag kontakt til din lokale skovfoged.

Åbner vindue til at sende en mailVidencenter Råtræ
usemap=”#dakort” alt=”” />

Nord Øst Midt Vestjylland Syd Øerne Sekretarietet


Klik her for at læse skovdyrkernes faktablade om skovdyrkning

Skovdyrkerne

Sekretariatet

Parallelvej 9A

8680 Ry

info@remove-this.skovdyrkerne.dk

CVR-nr. 82 28 90 11

Jyske Bank 7560 – 1007943

Kontakt

Viden om

Om Skovdyrkerne

TYPO3 CMS

Cookies på Skovdyrkerne.dk

Når du besøger Skovdyrkerneshjemmeside anvender vi cookies til at registrere, hvad vores kunder ser på hjemmesiden.

Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies.Læs mere.

Luk


Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne