Med fem års mellemrum bliver Skovdyrkerne kontrolleret for, om vi lever op til kravene for at kunne tilbyde skovejere en gruppecertificering. Vi har netop fået fornyet vores certifikat frem til 2029.

Skovdyrkerne anbefaler skovejere med en regelmæssig hugst at lade sig certificere. Det gør vi fordi kunderne efterspørger det, og kravene i ordningen er rimelige. Med en certificering kan du vise overfor omverdenen, at du driver din skov forsvarligt og økonomisk bæredygtigt med passende hensyn til miljø og biodiversitet.

For mange af de gængse tømmersorteringer er der et certificeringstillæg på op til 50 kroner per kubikmeter. Derfor mener vi også at en certificering for de fleste skovejere er en god forretning.

Med en certificering får du papir på, at din skovdrift tager passende hensyn til miljø og biodiversitet


Du kan læse meget mere om dine muligheder for at lade din skov certificere gennem Skovdyrkerne ved at klikke nedenfor.


Ønsker du at høre mere certificering kan du kontakte din lokale skovfoged.