Gammelt barksskrab i rødgran. Det ene træ er knækket og det andet kan knække i næste storm

Vi ser alt for ofte barkskader på sportræer som følge af smalle kørespor. En gængs rækkeafstand på 1,5 meter giver ved rækkehugst en sporbredde på 3 meter, som dog mindskes efterhånden som træerne bliver tykkere. Bestandskørende flishuggere og skovningsmaskiner er nemt 2,75 m brede og kan kun lige klemme sig igennem et 3 meter bredt spor.

Selv om det ser ud til at maskinerne er kommet godt igennem en snæver passage vil der være skrab på rodudløb. En lille terrænhældning på tværs af sporet giver barkskrab i 3 meters højde fra kæpstokke, kraner og maskinsider. I et helt grelt tilfælde ved rækkehugst af hver 7. række havde skovnings- og udkørselsmaskinen klemt sig igennem med barkskrab på begge sider af sporet til følge, hvilket vil sige at næsten en tredjedel af de blivende træer havde væsentlige barkskrab.

Sporbredde på 3 meter. På træet til venstre er der barkskrab og ved nærmere undersøgelse har næsten alle træerne skrab på de store rødder

Barkskrab er indfaldsvinkel for råd. I bedste fald bliver den gode tømmerbundstok deklasseret til energitræ og salgsprisen halveret. Ofte destabiliserer barksskader bevoksningerne, så stormvejr enten giver rodvæltere eller knækkede træer i 3 meters højde.

Sporbredden skal mindst være 3,5 meter og gerne omkring 4 meter. Så er der manøvreplads til skovningsmaskinerne og træerne bliver ikke trådt over tæerne. Er en rækkeafstand på 1,5 m et kardinalpunkt og synes man at hugst af 2 rækker med en sporbredde på 4,5 meter er lidt voldsomt, kan hver 7 eller 9 række anlægges med 2 meter afstand til naborækkerne. Husk også at kørespor altid skal ligge vinkelret på højdekurverne. Sidehæld får maskinerne til at skride ud og ”øger” maskinbredden.

Et godt 4 meter bredt spor. Her er plads til både maskiner og rødder

Har du allerede en bevoksning hvor rækkeafstanden er så lille at rækkehugst af 1 række er utilstrækkelig og 2 rækker virker lidt voldsomt kan sporene lægges på tværs af rækkerne. Ved at køre på tværs af rækkerne kan der siksakkes ned gennem bevoksningen så sporene virker smallere. Oftest varierer planteafstanden mere end rækkeafstanden og giver mere spillerum i udvælgelsen.

ukh@remove-this.skovdyrkerne.dk
usemap=”#dakort” alt=”” />

Nord Øst Midt Vestjylland Syd Øerne Sekretarietet


Klik her for at læse skovdyrkernes faktablade om skovdyrkning

Skovdyrkerne

Sekretariatet

Parallelvej 9A

8680 Ry

info@remove-this.skovdyrkerne.dk

CVR-nr. 82 28 90 11

Jyske Bank 7560 – 1007943

Kontakt

Viden om

Om Skovdyrkerne

TYPO3 CMS

Cookies på Skovdyrkerne.dk

Når du besøger Skovdyrkerneshjemmeside anvender vi cookies til at registrere, hvad vores kunder ser på hjemmesiden.

Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies.Læs mere.

Luk


Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne