Undgå ulykker med Risikotræer

Skovdyrkerne kan hjælpe med enkeltstående eller årligt tilbagevendende tilsyn med risikotræer.

Skovejere har et ansvar for at holde opsyn med risikotræer omkring befærdede veje og stier

Skovejere har ansvar for gæsterne

Risikotræer er træer, der har en – lidt højere end normal – risiko for at vælte, knække eller tabe store grene, og som dermed udgør en risiko for personer eller ejendom.

Som skovejer har du ansvar for at forebygge ulykker med risikotræer, som står langs veje og stier med offentlig adgang.

Selvom skovgæster besøger skove på eget ansvar, bør du derfor føre dokumenteret tilsyn med farlige træer for at undgå erstatningsansvar.

Husk at risikoen langs veje og cykelstier, hvor der er mange besøgende, er de steder, hvor risikoen for ulykker er størst.

Naturbeskyttelsesloven fastslår, at færdsel i skove sker på eget ansvar. Men skovejere har alligevel en generel pligt til at forebygge ulykker.

Der er ingen særlig lov om træer og ansvar. Men loven om erstatningsansvar omfatter også farlige træer. Praksis fra retssager viser typisk ansvar ved tydelige symptomer på ustabilitet før ulykken, manglende reaktion ved nedbrud af første træ/gren og manglende reaktion ved advarsel fra andre, uanset om der er ført tilsyn med træerne eller ej.

Skovejere holdes typisk fri for ansvar, hvis der er dokumenteret tilsyn og ingen symptomer på fare.

Registrering af træer

Ejere af træer – det gælder både kommuner, private og skovejere bør inddele deres ejendom med træer efter risiko baseret på, hvor meget trafik der er under træerne.

Registreringen kan starte med de ældste træer på de mest trafikerede steder og fortsætte med at lede efter tegn på dårlig stabilitet. Hvis der findes farlige træer under tilsynet, bør der tages hensyn til værdier som æstetiske, landskabelige, historiske og biologiske, når det besluttes, hvad der skal gøres ved de farlige træer.

Tilsynet kan dokumenteres med billeddokumentation, dato og planlagt handling.

Husk at sunde rødder er vigtige for træers stabilitet, og træer er afhængige af ilt til rødderne. Du bør derfor være opmærksom på jordforholdene omkring træer, herunder højt vandindhold i jorden, graveprojekter og ekstra opfyld af jord omkring træerne, da det kan nedsætte røddernes mulighed for at få ilt og forringe træernes vitalitet

Hvordan spotter man et risikotræ?

Måske støder du på et træ med en rød cirkel, når du er til SmukFest i Skanderborg. Det betyder, at vores skovfoged Kai Boisen har haft det under sin kyndige behandling. Hvert år lige inden løvspring går han en rute på godt 42 kilometer rundt om hvert eneste træ i Dyrehaven ved Skanderborg for at sikre, at festivalen kan afholdes sikkert og forsvarligt.

I videoen her tager han os med rundt på turen, og viser hvad man skal kigge efter, når man leder efter risikotræer.

Skovdyrkerne kan minimere din risiko

Skovdyrkerne kan hjælpe dig med at minimere risikoen for, at farlige risikiotræer forårsager skade på personer eller ejendom.

Samtidig vil vores rådgivning minimere risikoen for at du bliver holdt juridisk ansvarlig som ejer, hvis uheldet skulle være ude.

Vi hjælper private træejere, kommuner og andre organisationer, der har ansvar for træer langs offentlige veje og stier.

Som træejer kan det være svært at identificere farlige træer og vide, hvordan man skal håndtere dem?

Det kan vi hjælpe med. I hver af vores lokale skovdyrkerforeninger har vi skovfogeder ansat, der er specialister i at vurdere træer og identificere potentielle risici.

Vi kan også udføre dokumenterede tilsyn, så du kan være sikker på, at du overholder dine forpligtelser og minimere risikoen for erstatningsansvar.

Ved at samarbejde med os kan du reducere risikoen for ulykker og sikre, at du overholder lovgivningen om ansvar for farlige træer. Vi kan tage ansvar for at sikre, at dine træer er sunde og stabile og ikke udgør en risiko for omgivelserne.

Vi kan også hjælpe dig med at håndtere træer, der allerede er farlige eller potentielt farlige. Dette kan omfatte fældning af træer, beskæring af grene eller andre sikkerhedsforanstaltninger for at minimere risikoen for skader.

Kontakt os nederst på siden for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Hvem er vi

Din naturlige partner

Vi er specialister i håndtering af farlige træer og har fokus på at minimere risikoen for personskade og skade på ejendom.

Vi hjælper gerne med professionel og sikker håndtering af risikotræer.

Kim Ruhwald - Skovarbejder ved Skovdyrkerne Øerne
Kim Ruhwald – Skovarbejder ved Skovdyrkerne Øerne

Vil du vide mere?

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede skovbrugsfaglige organisation med mere end 80 ansatte fordelt på fem foreninger. Klik på kortet til for at læse mere om din lokale skovdyrkerforening. Du kan også skrive direkte til din lokale forening ved at trykke på knappen.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Fandt du hvad du søgte?