Skovlandbrug

Praktisk og økonomisk fordelagtigt for den økologiske landmand

Hvad er skovlandbrug?

Hos Skovdyrkerne arbejder vi med skovlandbrug, hvor træer, buske og afgrøder dyrkes sammen på markerne. Det er en dyrkningsmåde, der skaber læ og tilstrækker bestøvende insekter og udnytter fotosyntesen i højden.

De fleste planter frugttræer og bærbuske på grund af de høje tilskud og for at få en sekundær afgrøde på arealerne.

 • Øget udbytte: Træernes rødder hjælper med at holde på vand og næringsstoffer i jorden, hvilket kan forbedre væksten af dine afgrøder. Samtidig giver træerne læ.
 • Beskyttelse af husdyr: Træerne kan give skygge til husdyrene, hvilket kan reducere stress og forbedre deres sundhed og produktivitet.
 • Klimaforbedringer: Træer binder kulstof fra luften og reducerer drivhusgasser, hvilket er godt for miljøet og kan hjælpe med at opfylde klimaafgifter og miljøkrav.
 • Økonomiske incitamenter: Skovlandbrug er nu en del af EU’s landbrugspolitik, hvilket betyder, at du kan få støtte og tilskud for at integrere skov og natur i dit landbrug.

I videoen her fangede vi skovfoged Anders Elmholdt fra Skovdyrkerne Vestjylland til Øko-markdag 2024, hvor han demonstrerede den specialbyggede plantemaskine, han bruger til at etablere skovlandbrug.

Tilskud til skovlandbrug

Der er grundlæggende tre tilgange til tilskud for skovlandbrug, som administreres af Landbrugsstyrelsen. Den første tilgang er tilskud til lavskovsdrift, som typisk omfatter pil eller poppel på markjord.

Den anden tilskudsordning dækker skovlandbrug i bred forstand. Denne ordning giver mulighed for at få tilskud til hele markfladen og anvende en bred vifte af arter. Her er man berettiget til et grundbeløb efter tilskudsordningen.

Den tredje model er økonomisk særligt gunstig og inkluderer et frugt- og bærtillæg. Forudsætningen for denne ordning er, at skovlandbruget er økologisk, og der er krav om et bestemt antal stammer pr. hektar for hver art, afhængig af hvilken art man vælger.

Støtteberettigelse:

 • Skovlandbrug, der kombinerer frugt, bær eller nødder med mindst én anden afgrøde (ikke lavskov/brak), kan få grundbetaling og økologisk tilskud.
 • Lavskovsarter som pil og poppel er ikke støtteberettigede.

Krav:

 • Mindst 100 træer/buske pr. ha fra godkendt artsliste, plantet i rækker (højst tre rækker i bælter).
 • Maks. 40 m mellem rækker/bælter og til markens kant.
 • Kombineret med andre afgrøder eller husdyrhold tilladt.
 • Maks. 100 andre træer/buske pr. ha over en meter høje.

Plantagekategorisering:

 • Arealer med mindre end 40 m rækkeafstand uden andre afgrøder betragtes som plantager og kan få grundbetaling og basis tilskud.

Frugt- og bærtillæg:

 • Tilskud på 4.000 kr. pr. ha for frugt-, bær- eller nøddeplantager, hvis artsliste, mindste plantetal, og veldefinerede rækker overholdes.

Godkendte arter:

 • Inkluderer blomme, kirsebær, blåbær, brombær, hassel, hindbær, æbler og flere.

Afgrødekoder og plantetal:

 • Specifikke krav for forskellige afgrøder, fx havtorn (1.200 pr. ha), tranebær (20.000 pr. ha), hindbær (2.000 pr. ha), æbler (400 pr. ha).

Bemærk:

 • Dokumentation kræves for podede planter, fx Corylys Maxima på Corylys avellana.

Skovlandbrugsprojektet Robust

– et bæredygtigt landbrugssystem for planteavl og mælkeproduktion

Sammen med Innovationscenter for Økologisk Landbrug har vi været en del af GUDP-projektet Robust.

Projektets mål er at udvikle, undersøge og udbrede skovlandbrug i Danmark, hvor træer og buske dyrkes sammen med traditionelle landbrugsafgrøder og husdyr på samme areal.

Periode: 1. juli 2020 –31. december 2024

Samarbejdspartnere: Innovationscenter for Økologisk Landbrug, Økologiske gårde, Them Andelsmejeri, Skovdyrkerne, Center for Frilandsdyr K/S, Sinatur Hotel og Konference, Københavns Universitet

Portræt af et Skovlandbrug

Vores medlem Bjarne Larsen driver i alt 180 hektar økologisk planteavl fra gården Forumgaard ved Esbjerg. Vi har anlagt rækker med frugttræer igennem en stor del af markerne. Det har med Bjarnes egne ord hjulpet på bestøvningen.

I 2022 plantede vi frugttræer og bærbuske i Bjarne Larsens marker
I 2022 plantede vi frugttræer og bærbuske i Bjarne Larsens marker
Peder Gregersen - Skovrider ved Skovdyrkerne Nord-Øst
Peder Gregersen – Skovrider ved Skovdyrkerne Nord-Øst
Hvem er vi

Vi har plantet skov i 100 år

Det er skovejerne, der ejer Skovdyrkerne. Sådan har det været i mere end 100 år. Vi har fem lokalforeninger, som dækker hele landet. Derfor er der altid en skovfoged i dit lokalområde klar til at hjælpe dig med dit projekt.

Vil du vide mere?

Klik på kortet til for at læse mere om din lokale skovdyrkerforening. Den kan også skrive direkte til din lokale forening ved at trykke på knappen.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Fandt du hvad du søgte?