Vildtagre og blomsterenge

Tiltræk dyreliv til din ejendom ved at anlægge en vildtager eller en blomstereng

Føde og skjul

Etableringen af en eller flere vildtagre på et terræn kan kompensere for nogle af de mangler for vildtet – føde og dækning – som det effektive landbrug medfører.

Vores små-vildtarter (især hare, fasan og agerhøne) har trange kår i Danmark. Et stadigt større krav om et effektivt landbrug har resulteret i et øget forbrug af pesticider samt sløjfning af mange levende hegn, diger, små remiser og mergelgrave.

Dermed er mange levesteder for vildtet forsvundet og den naturlige produktion af fødeemner reduceret. Dette har resulteret i, at vort landskab som levested for vildtet generelt er blevet ringere.

Når du planlægger din vildtager, er det godt at placere den i nærheden af skjulemuligheder og sikre så stor en randzone som muligt. En lang, smal vildtager langs skovveje og stier er ofte et godt valg. Vi kan hjælpe dig med at vælge den rette beliggenhed og facon samt med at vælge frø og plantearter, der vil tilgodese vildtet bedst muligt.

Det er oplagt at tænke vildtagre ind efter afdrift af skovbevoksninger. Her er der gode muligheder for at lave et godt såbed til de nye frø. Det kræver ofte, at jorden knuses grundigt for at skabe optimale vækstbetingelser for de ønskede plantearter. Det kan også være vigtigt at tilføre gødning eller kalk, hvis jorden ikke allerede er næringsrig.

Når jorden er klar, kan du begynde at så. Det er vigtigt at vælge de rette plantearter, der er egnede til det specifikke område og de ønskede dyrearter. En blanding af urter, græsser og korn er ofte ideel. Hvis du vil fremme vilkårene for vildtet i din skov, så kontakt en af vores skovfogeder. Vi står klar til at hjælpe dig med at skabe en vildtager, der vil give vildtet det bedste udgangspunkt for at trives i din skov.

Vildtagre til hjortevildt

En vildtager kan have mange formål, men i forhold til hjortevildtet er viltagerens formål næsten udelukkende at tilbyde vildtet føde. Dækning finder hjortevildtet i skoven, typisk i yngre nåletræskulturer eller i småbeplantninger i det åbne land. Men i skoven finder hjortevildtet desværre ikke altid tilstrækkelig føde, hvilket ofte medfører betydelige skader i skoven og på de omkringliggende landbrugsarealer. Anlæg af vildtagre kan være et af flere redskaber, der kan tages i brug for at begrænse disse skader.

Blomsterenge til insekter

Etableringen af en blomstereng inden for landbrugssystemer kan have en række dokumenterede fordele, som både landmænd og biologer kan værdsætte. For det første fungerer blomsterengen som et vigtigt levested for bestøvende insekter, især honningbier og vilde bier. Dette har direkte positive virkninger på afgrødernes udbytte og kvalitet, da disse insekter spiller en afgørende rolle i bestøvningsprocessen. Den øgede tilstedeværelse af bestøvere kan resultere i en forbedret afgrødeproduktion og øget frøsætning.

En blomsterengs diversitet af plantearter og deres tilhørende rodnet kan bidrage væsentligt til at forbedre jordens struktur og frugtbarhed. Planterødderne fungerer som stabilisatorer og reducerer jorderosion, hvilket er særligt relevant i områder, hvor jorderosion udgør en trussel mod jordens frugtbarhed og landbrugsproduktionen. Den biologiske aktivitet i jorden, som er stimuleret af denne diversitet, bidrager også til at opretholde en sund jordmikrobiologi.

Derudover fungerer blomsterengen som et vigtigt levested for naturlige fjender af skadedyr, såsom mariehøns og snyltehvepse, der kan være med til at reducere behovet for pesticider i landbrugssystemet. Ved at introducere en blomstereng i nærheden af landbrugsarealer kan landmændene således opnå en effektiv biologisk skadedyrsbekæmpelse.

Samlet set bidrager en velimplementeret blomstereng til at øge det biologiske mangfoldighedsniveau på landbrugsarealer, hvilket kan være afgørende for at opretholde et afbalanceret og modstandsdygtigt økosystem.

besøg skovdyrkershoppen

Skovdyrkershop.dk – skovejerens portal til frøblandinger. Webshoppen er dedikeret til at betjene skovejere, landmænd og naturinteresserede med et bredt udvalg af frøbladninger. Vores sortiment er nøje udvalgt for at imødekomme dine behov og krav i skoven eller juletræerne. Besøg Skovdyrkershop.dk på knappen nedenfor.

Hvem er vi

Din naturlige partner

Skovdyrkerne arbejder med anlæggelse af vildtagre og blomsterenge for at skabe et sundt og varieret miljø for dyr og planter. Dette øger biodiversiteten og tiltrækker vildtet i området.

Jacob Prüfer - Skovfogedelev ved Skovdyrkerne Nord-Øst
Jacob Prüfer – Skovfogedelev ved Skovdyrkerne Nord-Øst

Vil du vide mere?

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede skovbrugsfaglige organisation med mere end 80 ansatte fordelt på 5 foreninger. Klik på kortet til for at læse mere om din lokale skovdyrkerforening. Den kan også skrive direkte til din lokale forening ved at trykke på knappen.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Fandt du hvad du søgte?