skovrejsning for klima, vand og natur

– I samarbejde med Aecorn gør vi det komplicerede enkelt og sikrer troværdighed og transparens ved brug af ny teknologi

Bindeleddet mellem lodsejer og virksomhed

Skovdyrkerne har 100 års erfaring med skovrejsning og har opbygget stærke kompetencer til beregning af klimaeffekten ved omlægning fra landbrugsjord til skov og natur. Aecorn benytter en stærk digital platform, baseret på den nyeste teknologi, der anvendes til at dokumentere projekter til den grønne omstilling.

Som naturlige partnere kan vi således tilbyde en troværdig og effektiv løsning som bindeled mellem virksomheder og lodsejere, der ønsker at understøtte naturbaserede løsninger, der bidrager til klima-, vand- og naturforbedringer.

Klimaeffekten ved skovrejsning

I dansk skovbrug har vi opsamlet tilvækstdata for skovtræer i mere end 100 år. Disse tilvækstdata har vi samlet i ’Skovdyrkernes Klimaskovberegner’, der meget præcist kan beregne klimaeffekten af en skovrejsning. Ud fra lokaliteten og projektets konkrete udformning, beregnes både det løbende CO2-optag og den langsigtede lageropbygning af CO2.

’Skovdyrkernes Klimaskovberegner’ leverer dermed data, der aktivt kan anvendes i virksomhedernes ESG-regnskaber.

Transparens og sikkerhed gennem ny teknologi

Til sikring af dokumentation og effektiv monitorering af skovarealet, benytter Aecorn avanceret teknologi, som sikrer fuld transparens og indsigt i projekterne – for virksomhed og lodsejer.

Med dette afsæt tinglyses projektet på ejendommen og den faktiske gennemførelse af projektet dokumenteres via en omfattende registrering af de aktiviteter der ligger bag – fra planlægning, til gennemført skovrejsning og løbende vedligeholdelse.

Lodsejer etablerer skov på tidligere agerjord og modtager vederlag fra Aecorn for at overdrage retten til skovarealets CO2-optag, samt øvrige naturforbedringer. Lodsejer vil fortsat bevare en andel i værdien af fremtidige dokumentérbare økosystemtjenester – som f.eks. forbedret grundvand, kvælstofopsamling og naturindhold.

Hvad kan skoven gøre for klimaet?

Hvad er det egentlig træer er lavet af, og hvorfor bliver skoven hele tiden bragt i spil i klimadebatten? Skovrider Kristian Løkke Kristensen fortæller i videoen herunder.

Forberende arbejde for skovrejsning i samarbejde med klimaskovfonden med fokus på klima

Få tilskud til etablering din nye skov

Du kan få offentligt tilskud til skovrejsning på op til 32.000 kroner pr. hektar. Det kan ofte dække alle etableringsomkostningerne. Du kan vælge selv at udføre noget af arbejdet eller overlade det hele til os. Der er penge at spare, hvis du selv kan klargøre arealet inden plantning og renholde mellem træerne de første år.

Sådan foregår en skovrejsning med Skovdyrkerne

Hos Skovdyrkerne kan vi klare alt for dig – lige fra designet af skoven til selve plantningen. Vi hjælper dig også med at søge tilskud til skovrejsning som hektarstøtte og

Vi samarbejder med lokale entreprenører, som udfører plantningen under kyndig vejledning af en af vores skovfogeder. Normalt planter vi i rækker, som gør det let at renholde arealet efterfølgende. Vi sætter ofte hegn om arealet for at beskytte de unge træer mod bid og skader fra vildtet. Først går vi en tur på ejendommen. Her tager vi en snak om dine ønsker for din nye skov. Dernæst kører vi hjem på kontoret og kigger på jordbundsforhold og topografien i området, samt relevante fredninger. Så udarbejder vi et skovkort i samarbejde med dig. Når det er på plads, går vi i gang med ansøgningsarbejdet, som blandt andet inkluderer VVM-redegørelse og tilskudsansøgning. Det kan tage op til et år, før ansøgningen er behandlet hos Landbrugsstyrelsen. Til slut bestiller vi planterne hjem fra en af de planteskoler, som vi samarbejder med. Herefter begynder det egentlige arbejde med plantningen.

 • År 0

  Der udarbejdes skovkort og de relevante tilladelser indhentes.

 • År 1

  Først foretages en almindelig landbrugspløjning og så kommer planterne i jorden, dernæst stilles vildthegn op.

 • År 3

  De første tre år renholdes skoven for ukrudt mekanisk.

 • År 5

  Skoven er nu højere end skovfogeden

 • År 7

  Afhængig af væksten kan de første ammetræer tyndes væk og stier kan etableres.

 • År 9

  Afhængig af træart og jordbundsforhold er skoven nu mellem fire og otte meter høj. Og skoven kan nydes i al sin herlighed.

Det siger medlemmerne

Steen Melgaard

“God rådgivning – min skovfoged er god til at følge op på opgaverne”

Dorte Christiansen

“Jeg kan kun anbefale andre skovejere at lade deres skov certificere. Det er et godt signal til omverdenen. Samtidig er der afsætningssikkerhed og ekstrabetaling for produkterne.”

Allan Ulstrup

“Det Skovdyrkerne har sat sammen til os ramte fuldstændig plet i forhold til vores ønsker. Det er faktisk bedre, end vi kunne forestille os.”

Hvem er vi

Vi har plantet skov i 100 år

Det er skovejerne, der ejer Skovdyrkerne. Sådan har det været i mere end 100 år. Vi har fem lokalforeninger, som dækker hele landet. Derfor er der altid en skovfoged med speciale i skovrejsning tæt på dig.

Skovdyrkerne er ejet af godt 4000 skovejere og er en sammenslutning af de tidligere småskovsforeninger. Vores fem lokalforeninger er struktureret som nonprofit andelsselskaber.

Alene i 2021 rejste vi 591 hektar skov i Danmark og kom over 4.000.000 planter i jorden. Det svarer til hele det skovbevoksede areal i Jægersborg Dyrehave.

Vores forretning består i øvrigt i rådgivningsarbejde indenfor skovbrug, råtræ, natur, juletræer og klippegrønt.

Peder Gregersen - Skovrider ved Skovdyrkerne Nord-Øst
Peder Gregersen – Skovrider ved Skovdyrkerne Nord-Øst

Vil du vide mere?

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede skovbrugsfaglige organisation med mere end 80 ansatte fordelt på 5 foreninger. Klik på kortet til for at læse mere om din lokale skovdyrkerforening. Den kan også skrive direkte til din lokale forening ved at trykke på knappen.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Fandt du hvad du søgte?