BLIV MEDLEM AF DIN SKOVDYRKERFORENING

Skovdyrkerne Midt er en medlemsejet virksomhed, som bistår skovejere med stort set alle opgaver vedrørende skovbrug, plantning, juletræer og pyntegrønt samt natur- og vildtpleje.

Søren og Dorte Christiansen - medlemmer af Skovdyrkerne Midt
Søren og Dorte Christiansen – medlemmer af Skovdyrkerne Midt

Formålet er at varetage medlemmernes interesser

Vi ser det som vores fornemmeste opgave at være din sparringspartner og stille vores faglige viden til rådighed, så du selv kan tage kvalificerede driftsbeslutninger.

Skovdyrkerforeningen Midt har godt 700 medlemmer, som tilsammen ejer omkring 10.000 ha skov.

For alle skove lige meget om det er 5 eller 500 ha skov tilpasses såvel opgaver som rådgivning til dine forhold.

Foreningen er over 100 år gammel og har således i generationer rådgivet om skovdrift.

Gennem de seneste ca. 25 år er rådgivning om produktion af juletræer og klippegrønt samt handel med disse produkter blevet en meget væsentlig del af foreningens aktivitet.

Kernen i foreningens virksomhed er rådgivning

Medlemskab giver adgang til skovfogedbesøg, hvor vi ud fra dine ønsker er med til at pege på, hvilke muligheder der er på din ejendom.

Du kan forvente en kompetent og uvildig rådgivning.

Skovdyrkerforeningen drives med fokus på at have sikkerhed for medlemmernes vare og økonomi. Derfor har vi kun et marginalt dækningsbidrag, der skal sikre at virksomheden er robust og har en økonomi, så vi er en sikker samhandelspartner for medlemmerne.  

Vi bistår også gerne med at føre beslutningerne ud i livet.

Skovdyrkerforeningen er en konkurrencedygtig handelspartner, der både afsætter skovens produkter og leverer planter og materialer.

Gennem vores netværk af professionelle entreprenører kan vi løse alle skovbrugets forefaldende arbejdsopgaver.

Vi lægger stor vægt på at tilgodese dine behov.

Vores engagement hos medlemmerne varierer fra en løs tilknytning som lejlighedsvis rådgiver til totalforvaltning af hele ejendomme.

Du vælger selv hvilke ydelser, du vil benytte, og har du valgt at trække på foreningen i en konkret situation, følger der ikke flere forpligtelser med.

Med skovdyrkerne har du fagfolkene på din side.

Simon Kortnum Fabricius - Skovfoged ved Skovdyrkerne Midt
Simon Kortnum Fabricius – Skovfoged ved Skovdyrkerne Midt
Thomas Nygaard Kristensen - Skovfoged ved Skovdyrkerne Midt
Thomas Nygaard Kristensen – Skovfoged ved Skovdyrkerne Midt

Et stærkt hold

Som medlem af en Skovdyrker­for­enin­g får du del i en fuldt udbygget skovbrugsadministration.

Den faglige stab består af en skovrider, en forstfuldmægtig og 10 skov­fogeder, som støttes af 3 administrative medarbejdere på foreningens kontor.

På landsplan arbejder foreningen sammen med andre skovdyrkerforeninger i De Danske Skovdyrkerforeninger – i daglig tale ‘Skovdyrkerne’.

Skovdyrkerforeningen er en fleksibel samarbejdspartner og den rigtige løsning for den engagerede skovejer, der ønsker indflydelse på driften af sin ejendom – også i fremtiden.

Alle, der arbejder med skovbrug eller plantning i vores arbejdsområde, skal være velkomne som medlemmer.

Ring til vores kontor og få en snak med din lokale skovbrugskonsulent.

Kontingentsatser

Det koster 744kr i årligt grundkontingent at være aktivt medlem hos Skovdyrkerne Midt. Derudover betaler du et arealkontingent, som i indeværende år udgør 65kr pr. hektar for ejendomme op til 10 hektar, og det er billigere jo større skoven er.
Det er også muligt at blive passivt medlem for 347kr pr. år.

Aktivt medlemskab inkluderer skovbesøg i henhold til besøgsfrekvensen, som fremgår af vores forretningsbetingelser, telefonrådgivning, med-
lemsbladet ”Skovdyrkeren” (8 nr. pr. år), stemmeret på generalforsamling, samt deltagelse i ekskursioner, foredrag og andre arrangementer.

Passivt medlemskab inkluderer medlemsbladet ”Skovdyrkeren” samt deltagelse i ekskursioner, foredrag og andre arrangementer.

Download vores prisliste som PDF her.

Kai Boisen - Skovfoged ved Skovdyrkerne Midt
Kai Boisen – Skovfoged ved Skovdyrkerne Midt

Meld dig ind

Udfyld nedenstående formular, hvis du ønsker at melde dig ind, så vender vi tilbage til dig.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Dine oplysninger

Er du momspligtig?

Oplysninger om din skov

Oplys gerne flere. Du kan finde dit ejendomsnummer på arealinfo.dk

Yderligere oplysninger

Ønsker du at modtage Skovdyrkernes nyhedsbreve?
Forretningsbetingelser, vedtægter og samarbejdsaftale

Vedtægter og dokumenter

Her finder du al den viden du skal bruge for at blive klædt på som medlem.

Du kan læse foreningens samarbejdsaftale med De Danske Skovdyrkerforeninger her.

Fandt du hvad du søgte?