Meld dig ind i skovdyrkerforeningen syd

På siden her kan du finde foreningens vedtægter, møde bestyrelsen og melde dig ind i foreningen

Torben Paulin - Bestyrelsesformand hos Skovdyrkerne Syd
Torben Paulin – Bestyrelsesformand hos Skovdyrkerne Syd

Fagfolkene på din side

Al rådgivning foregår med udgangspunkt i dine ønsker og målsætninger. Vi giver dig grundlaget for at træffe de rigtige beslutninger.

Rådgivning

Rådgivning til ejere af skov- og naturarealer er hjørnestenen i vores virke.

Vi rådgiver om drift af skov- og naturarealer, skovrejsning, læplantning, jagt- og vildtpleje, juletræer, pyntegrønt, vurdering af skove, erstatninger og meget mere.

Rådgivningen foregår oftest ved et konsulentbesøg, hvor ejer og skovfoged gennemgår ejendommen. Konsulentbesøget følges op af en skriftlig rapport, hvor det beskrives, hvad der er drøftet og hvem der følger op.   

Uvildig rådgivning

Vi ønsker at give “det rigtige råd” – for skoven og for ejeren. Kun på den måde kan vi opbygge et langvarigt samarbejde med vore medlemmer. Når vi har rådgivet hjælper vi gerne med, at udføre det efterfølgende arbejde – men det er et tilvalg som du foretager og ikke en forudsætning for rådgivningen. På den måde er du også sikker på, at de råd du får kan gennemføres i praksis.

Organisation og geografi

Foreningen er i dag inddelt i 3 skovparter med 2-3 skovfogeder tilknyttet hver skovpart. Dog vil man ofte som medlem have en enkelt skovfoged som sin primære rådgiver.

Foruden skovfogeder med ansvar indenfor en bestemt geografi tæller organisationen yderligere 2 skovfogeder med ansvar for medlemmer der producerer juletræer og pyntegrønt. Vores forstfuldmægtig er IT ansvarlig, ansvarlig for certificering og projektansvarlig på diverse udviklingsprojekter. Dertil har vi en skovfoged ansat med speciale i Skovrejsning og andre planteopgaver i det åbne land.

Til at hjælpe med den praktiske udførelse af arbejdet i medlemmernes skove råder foreningen over 6 fastansatte skovarbejdere.

Foreningens kontor er bemandet med 2 administrative medarbejdere – vores bogholderiassistent og en administrativ assistent.

Den daglige ledelse varetages af foreningens skovrider.

Foreningens øverste ledelse varetages af bestyrelsen.

Jesper Nørgaard Petersen - Skovfoged ved Skovdyrkerne Syd
Jesper Nørgaard Petersen – Skovfoged ved Skovdyrkerne Syd
Kenneth Rubin - Skovfoged ved Skovdyrkerne Syd
Kenneth Rubin – Skovfoged ved Skovdyrkerne Syd

Vi har din ryg

Skovdyrkerne tilbyder så at sige alt hvad skovejeren har brug for til skovdriften, f.eks. hegn, redskaber, sprøjtemidler og gødning.
Som en af vores kerneydelser tilbyder vi kvalitetsplanter til fordelagtige priser til skov, læ- og vildtplantinger, alléer  o.s.v. Planterne produceres af seriøse planteskoler, som vi med tilfredshed har samarbejdet med gennem en årrække.
Vi tilbyder billige forsikringer mod stormfald og skovbrand – brandforsikringen dog kun til medlemmer af foreningen.
Medlemmer af foreningen kan desuden opnå rabattter på skovbrugstidskrifter.

Forsikring af skoven mod brand eller stormfald

Gennem skovdyrkerne kan du få forsikret din skov mod stormfald eller brand.
Læs mere om forsikringerne ved at klikke på dette link til vores infoblad.
Via dette link finder du bestingelserne for skovbrand.
Via dette link finder du bestingelserne for stormfald.

Ønsker du at tegne en forsikring, skal du anvende denne forsikringsbegæring, der skal printes, udfyldes og indsendes til Skovdyrkerforeningen Syd, e-mail: syd@skovdyrkerne.dk. eller til Brejnging Søndergade 26, 7080 Børkop.

Mød bestyrelsen

Børge Jensen

Bestyrelsesmedlem

Jens Hansen

Bestyrelsesmedlem

Klaus lundfold

Næstformand i bestyrelsen
Torben Paulin - Bestyrelsesformand hos Skovdyrkerne Syd

Torben Paulin

Bestyrelsesformand og repræsentant i Hovedbestyrelsen

Medlemsskab

Aktivt medlemskab indeholder:

  • Et konsulentbesøg på medlemsejendommen jf. foreningens målsætning for besøgsfrekvens, se forretningsbetingelserne.
  • Abonnement på medlemsbladet ’Skovdyrkeren’, der beskriver livet i skoven – fagstof om skovdyrkning, skovpolitik m.v. krydret med fortællinger om folk og fæ.
  • Konkurrencedygtige priser på f.eks. planter, råtræ, flis, juletræer og pyntegrønt.
  • Mulighed for deltagelse i foreningens skovvandrin- ger, kurser, møder og lignende.
  • Telefonrådgivning efter behov.
  • Mulighed for abonnement med ekstra tilsyn i de værdifulde kulturer med juletræer og pyntegrønt.
  • Skovforsikringer til medlemspris.
  • Se mere om andre medlemsfordele og ekstra service ydelser på næste side – og meget mere på www.skovdyrkerne.dk/syd.
  • Fordele af et organiseret demokratisk fællesskab

Passivt medlemskab dækker alene abonnement på medlemsbladet ’Skovdyrkeren’- samt deltagelse i kol- lektive arrangementer. Indmeldelse og udmeldelse skal ske skriftligt i henhold til de gældende vedtægter – senest pr. 30. juni med virkning for det næstfølgende kontingentår.

Kontingentsatser for 1. juli 2023 – 30. juni 2024

Kontingentet er sammensat af et grundkontingent og et arealkontingent. Arealkontingentet afhænger af ejendommens størrelse samt andelen af arealer med juletræer og pyntegrønt:

Årligt grundkontingent: 750kr

Årligt arealkontingent:

Maksimalt årligt kontingent (skov): 5000kr

Maksimalt årligt kontingent (juletræer og pyntegrønt): 5000kr

Kontingentsatserne besluttes på generalforsamling hvert år – med virkning for det kommende år.

Vedtægter og dokumenter

Her finder du al den viden du skal bruge for at blive klædt på som medlem.

Du kan læse foreningens samarbejdsaftale med De Danske Skovdyrkerforeninger her.

Meld dig ind

Udfyld nedenstående formular, hvis du ønsker at melde dig ind, så vender vi tilbage til dig.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Dine oplysninger

Er du momsregistreret?

Oplysninger om din skov

Du kan finde dit ejendomsnummer på arealinfo.dk

Yderligere oplysninger

Ønsker du at modtage Skovdyrkernes nyhedsbreve?
Forretningsbetingelser, vedtægter og samarbejdsaftale

Fandt du hvad du søgte?